Olet täällä

Diakoniatyö

DIAKONIATYÖ, KUUSAMON SEURAKUNTA KIRKKOTIE 1 B 93600 KUUSAMO

Diakoniatyöntekijät: Anne Vanttaja p. 050-5913441
                                      Johanna Saapunki p. 050-5913442
                                      Marjatta Karvola p. 050-5913440
                                      Maria Törmänen p. 050-5913438
Diakoniatyön teologi Elsa Koivuranta p. 050-5913435
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi

Diakoniatyö on yksi Kuusamon Evankelis-Luterilaisen seurakunnan toimintamuoto. Perusteet diakonityön tekemiselle löytyvät Raamatusta, Kirkkolaista ja Kirkkojärjestyksestä. Kirkkojärjestyksessä sanotaan näin: "Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta".
Kuka tahansa voi tarvita joskus elämässään apua ja tukea. Diakoniatyön tarjoama tuki voi olla esimerkiksi luottamuksellista keskustelua, yhteiskunnan palvelujen piiriin opastamista tai taloudellista apua tiukassa tilanteessa. Teemme yhteistyötä kaupungin, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Järjestämme myös erilaisia kerhoja, retkiä ja joskus myös leirejä. Vierailemme vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien ryhmäkodeissa pitämässä hartaushetkiä ja pieniä viriketuokioita. Järjestämme ikääntyville tasavuosia täyttäville syntymäpäiväjuhlia ja toteutamme joka kevät Yhteisvastuukeräyksen. Kuljemme rinnalla silloin, kun on vaikeaa. 

Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Tietoa työstämme löydät myös Koillissanomien ja Koillismaan Uutisten kirkollisista ilmoituksista sekä www.kuusamonseurakunta.fi tai Facebookissa nimellä Kuusamon luterilainen seurakunta. 

Palvelumme on suunnattu kaikille, jotka sitä kokevat tarvitsevansa. Diakoniatyön piiriin hakeutuminen ei edellytä kirkkoon kuulumista emmekä mittaa uskosi syvyyttä. Ota yhteyttä sellaisena kuin olet!

Diakoniatyöntekijän juttusille pääset varaamalla vastaanottoajan. Voimme vierailla myös kotonasi. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Tällä hetkellä (v.2016) tarjoamme kerhoja ja ryhmiä ikäihmisille, kehitysvammaisille, omaishoitajille ja lähimmäispalvelutoiminnasta kiinnostuneille. Uusi vapaaehtoistyön kurssi alkaa syksyllä 2016. Myös suru- ja eroryhmiä on säännöllisesti tarjolla. Diakoniatyön teologisena asiantuntijana tiimiimme kuuluu myös Elsa Koivuranta. Myös hänen kanssaan voit keskustella esimerkiksi surusta, elämän kriiseistä ja perheeseen ja parisuhteeseen liittyvistä asioista.

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Diakonian lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Jeesus kohtasi apua tarvitsevat, köyhät, sairaat ja syrjäytetyt, kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksiantamuksen sanomaa. 
Kertomuksessa laupiaasta samarialaisesta Jeesus osoitti, että jokainen ihminen on lähimmäisemme riippumatta kansallisuudesta, rodusta, uskonnosta tai muista erottavista tekijöistä. Alkuseurakunnassa diakonia toteutui huolenpitona köyhistä, sairaista, vangeista ja muista kärsivistä sekä pöytäpalveluna seurakunnan kokouksissa. Tällä tiellä tahdomme kulkea edelleen. 

Tehtävämme on pitää yllä toivoa ihmisen elämässä silloinkin, kun ei mene hyvin. Työvälineinä ovat esimerkiksi kuuntelu, keskustelu, ryhmät, retket, taloudellinen apu ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Autamme ihmistä tarvittaessa myös löytämään ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka hänelle kuuluvat.  

Moni on kokenut diakoniatyön tarjoaman tuen merkittävänä. On päässyt pahimman yli, on saanut puhua asioistaan ajan kanssa, on taloudellisesti tiukassa tilanteessa saanut avun esimerkiksi ruoan hankkimiseen. Tilastoimme tekemämme työn kirkkohallitukselle; esimerkiksi vuonna 2015 diakoniatyöllä oli yhteensä 1266 henkilökohtaista asiakaskontaktia, jotka tapahtuivat kodeissa, vastaanotolla ja muualla.