Olet täällä

Winssi Nuortentalo

31maalaus.jpg
Nuortentalo Winssi, Kitkantie 30

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kuusamon kaupunki / nuorisopalvelut

Millainen palvelu?

Avoin nuorisotilatoiminta alle 29-vuotiaille nuorille. Tilassa Walkers-kahvila perjantai-iltaisin, ohjattua bändiklinikkatoimintaa, Etsivän nuorisotyön palvelut, Nuorten Verkkoneuvonta Winssi Chat ja vuokrattavia tiloja nuorisoyhdistysten ja muiden ryhmien / yhdistysten käyttöön.
Ohjausta on aina talon ollessa auki.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

90 prosenttisesti asiakas ohjautuu itse palveluidemme piiriin. Jonkin verran ohjausta tapahtuu koulujen  ja etsivän nuorisotyön kautta.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Avoin tilatoiminta on suunnattu kaikille alle 29-vuotiaille nuorille. Walkers-kahvila on 13–18 vuotiaille suunnattu palvelu.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Perus- ja erityisnuorisotyö niin yksilö- kuin ryhmämenetelminä.
Neuvonta- ja ohjauspalvelut.
Moniammatillinen verkostoyhteistyö (useita eri yhteistyöhankkeita esim. yrittäjyyskasvatus)
Nuorten osallisuuden rakentaminen ja kehittäminen (Nuorten Edustajiston toiminta).

Mikä on toimintafilosofia?

Pääsääntöisesti teemme ennalta ehkäisevää nuorisotyötä, jonkin verran myös korjaavaa työtä.
Toimintaamme ohjaa nuorisolaki. Myös kaupungin strategia ohjaa toimintaamme.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Parantamaan nuorten paikallisia elinoloja ja kehittämään heille suunnattuja palveluita.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Mittareina ulospäin toimivat osavuosiraportit (painopistealueiden toiminnallisuus ja kävijämäärät).
Sisäisinä mittareina suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja kohtaaminen.
Pyrimme kohtaamaan jokaisen nuoren yksilönä ja tarvittaessa ohjaamaan häntä eteenpäin.

Lisätietoja antaa