Olet täällä

Toimintaterapia

Toimintaterapia (mielenterveystyö)

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kuusamon kaupungin terveyspalvelujen järjestämä

Millainen palvelu?

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilökunnan tai sosiaalitoimen lähetteellä

Kenelle palvelu on suunnattu?

Nuoret ja työikäiset kuntalaiset

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Toimintaterapeutin tekemät arvioinnit, yksilöllinen toimintaterapia ja ryhmät. Toimintaterapeutti voi ohjata myös asiakkaan lähiympäristöä, mm. perhettä. 

Mikä on toimintafilosofia?

Toimintaterapian perustana on näkemys ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa tekemisiensä ja omien valintojen kautta.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Yhdessä asiakkaan kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin.
 

Lisätietoja antaa