Olet täällä

Toimintakeskus Otava

3vatupassi.jpg
Avotyötoiminnan ohjaus Jaana Tuomaala puh. 040 529 5840 Kehitysvammatyön esimies Pirkko Koramo puh. 040 529 5710

 

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kuusamon kaupunki, Perusturva, Sosiaalipalvelujen tulosalue. 

Millainen palvelu?

Kehitysvammaisten avotyötoiminta. 
Avotyötoiminnassa vammainen henkilö työskentelee normaaleilla työpaikoilla sovelletuin työtehtävin ja työajoin. 

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Asiakas tai hänen omaisensa hakeutuvat palvelujen piiriin täyttämällä hakulomakkeen. Lomakkeen saa vammaistyön toimipaikoista ja netistä www.kuusamo.fi > vammaiset > vammaistyön sosiaalityö. 
Hakemus toimitetaan vammaistyön sosiaalityöntekijälle tai Toimintakeskus Otavaan. 

Kenelle palvelu on suunnattu?

Aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. 

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Yksilöllinen ohjaus avotyöpaikalle. 
Yksilölliset tapaamiset ja keskustelut. 

Ryhmätoiminta mm. liikunta, avotyöntekijöiden palaveri sekä retket. 
Pienryhmätoimintana harrastusillat vaihtelevalla teemalla.  

Mikä on toimintafilosofia?

Vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen suoriutumisen vahvistaminen, osallistuminen yhteiskunnassa. 

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Vammaisen henkilön itsenäisyyden ja kehitysmahdollisuuksien lisääntyminen. Avotyö tuo henkilön elämään sisältöä, sosiaalisia suhteita ja vertaistukea. 
Visiona on toiminnalla voimaantuminen.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Avotyötoiminnassa olevat henkilöt sitoutuvat työhönsä erinomaisesti ja osallisuus yhteiskuntaan lisääntyy.  
Avotyötoiminnan vaikuttavuutta mitataan ohjaajan ja asiakkaan kesken käydyssä ns. kehityskeskustelussa sekä määräajoin tehdyllä asiakaskyselyllä. 

Sijainti