Olet täällä

Pitkäaikaistyöttömien työkunnon tutkimus

26kuja.jpg
Pitkäaikastyöttömien terveystarkastukset

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Palvelun tuottaa Kuusamon kaupunki / perusturva / aikuissosiaalityö

Järjestämisvastuu: Kuusamon kaupunki / perusturva /aikuissosiaalityö /
terveyskeskus / Pohjois-Pohjanmaan monialainen yhteispalvelu Askel

Millainen palvelu? Terveystarkastukset

Terveystarkastukset tehdään pitkäaikaistyöttömille. Tavoitteena on kartoittaa
terveyteen liittyviä työllistymisen esteitä: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja
kognitiivinen toimintakyky sekä ympäristötekijöihin liittyviä asioita. Edistetään
asiakkaan terveyteen liittyviä asioita ja ohjataan asiakas tarvittaessa muihin
terveydenhuollon palveluihin, kuten mielenterveyspalvelut, ravitsemusterapeutti,
keuhko-, diabetes-, sydänhoitajat, liikuntapalvelut jne.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua
itse palveluun?

Palvelun piiriin pääse Työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaat aktivointisuunnitelman
mukaisesti ja Pohjois-Pohjanmaan monialaisen asiakaspalvelu Askeleen asiakkaat.
Asiakkaat ohjautuvat terveystarkastuksiin Te-toimiston asiantuntijan ja  Askeleen
sosiaalityöntekijän sekä sosiaaliohjaajan kautta, jotka tekevät heille monialaisia
työllistymissuunnitelmia.
Palveluun voi hakeutua itse, olemalla yhteydessä Askeleen sosiaalityöntekijään,
sosiaaliohjaajaan tai Te-toimiston asiantuntijaan.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Pitkäaikaistyöttömille ja aikuissosiaalityön asiakkaille.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Työmuodot ovat sairaanhoitajan vastaanotto ja tarvittaessa työterveyslääkärin
sekä psykiatrin vastaanotto.
Sairaanhoitajan vastaanoton työmuodot ovat asiakkaan haastattelu ja siitä esiin
nousevat terveyteen sekä hyvinvointiin liittyvien asioiden eteenpäin vieminen.
Erityisesti pyritään selvittämään, mikä on asiakkaan oma koettu terveydentila ja
toimintakyky sekä miten asiakas huolehtii terveytensä ja työkykynsä ylläpidosta
tai sairautensa itsehoidosta. Vastaanotolla tilataan asiakkaan tarvitsemia verikokeita
ja varataan aikoja esimerkiksi diabetes hoitajalle, ravitsemusterapeutille,
hammaslääkärille, mielenterveystoimistoon, lääkärille jne.
Menetelminä ovat myös lääkärien tekemät terveystarkastukset (yleislääketieteen /
työterveyslääkärin ja psykiatrin palvelut). Tarkastuksessa esille tulleita asioita
käsitellään tarvittaessa monialaisessa verkostossa, joihin asiakkaalta pyydetään lupa.

Mikä on toimintafilosofia?

Tarkoituksena on tavoittaa ohjatut työttömät työnhakijat, joilla on monialaisen tuen
tarve. Selvittää työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia asioita (fyysiset, psyykkiset,
kognitiiviset ja ympäristötekijät).

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan? Terveydentila, työ-
ja toimintakyky.

Pyritään selvittämään asiakkaan terveydentila, työ- ja toimintakyky. Hoidetaan
asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita monialaisessa yhteistyö-
verkostossa. Tavoitteena on edistää asiakkaan omaa osallisuutta sairauksien
hoitamisessa. 
Tavoitteena on, että asiakas pystyy hoidon tai muun sovitun toimenpiteen
jälkeen palaaman työmarkkinoille. 
Terveydentilan selvittelyt jatkuvat, jos asiakas ei kykenevä tai ei ole
työmarkkinoiden käytössä terveydellisistä syistä.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Asiakkaan eteneminen terveysselvittelyissä niin, että asiakas saa tarvitsemaansa
hoitoa, kuntoutusta, kuntoutustutkimusta ja tietoa omasta terveydentilasta ja sen
vaikutuksesta työ- ja toimintakykyyn.

Lisätietoja antaa