Olet täällä

Päihdetyö

27maisema.jpg
Avopalvelukeskus Kuusela Apajatie 26

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Palvelun järjestämisvastuu on kunnalla ja palvelun tuottaa myös kaupunki itse.
Lisäksi voidaan ostaa päihdekuntoutusta ulkopuolisilta toimijoilta, erityisesti
laitoskuntoutusta.

Millainen palvelu?

Päihdeyksikön palvelu on pääasiallisesti yksilötapaamisia, lisäksi tarvittaessa
paritapaamisia ja omais- sekä viranomaisverkostoja.  Jonkin verran on myös ryhmiä:
vertaistukea sekä ryhmämuotoisia vastaanottoja. Päihdeyksikössä toteutetaan myös
opioidiriippuvuuden korvaushoitoa sekä avokatkaisuja.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa?
Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun?

Palveluun voi hakeutua itse tai tulla jonkin muun tahon ohjaamana:
omaisten, läheisten tai viranomaisten.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Kuusamolaisille pääasiallisesti ja maksusitoumuksella myös ulkopaikkakuntalaisille.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Yksilökeskustelut, ryhmät, verkostot, kotikäynnit.
Ratkaisukeskeinen työote ja motivoiva haastattelu.

Mikä on toimintafilosofia?

Tartutaan hetkeen, eli pyritään saamaan asiakkaalle mahdollisimman nopeasti
aika työntekijälle tilannearvioon yhteydenoton jälkeen.
Joko samana tai seuraavana päivänä, jonossa ei kukaan raitistu.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Asiakas ja omaiset pohtivat päihteidenkäyttöä, tarvittaessa vähentäminen
tai täysraittius: elämäntapa, jossa päihteet eivät pyöritä arkea.

Elämänlaadun parantaminen ja päihdehaittojen ehkäiseminen.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Terveysneuvonnalla on vähennetty suonensisäisten huumeidenkäyttäjien likaisista
neuloista aiheutuvia tulehduksia ja veriteitse tarttuvia sairauksia.

Asiakkaan itsensä hoidon alussa asettamien tavoitteiden toteutumista tarkastellaan
hoidon ja kuntoutuksen aikana.