Olet täällä

Nuorten työpaja

Nuorten työpaja, Kuusamo, Päivi Käkelä puh. 0400 148 662

Millainen palvelu?

Nuorten työpajan toiminta-alueena on koko Kuusamon kunnan alue, toimintatilat ovat Airotie 2 b (Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen tiloissa). Pajalaiset tekevät eri alojen töitä yksilöllisen suunnitelman mukaan. Työtehtävät ovat luonteeltaan avustavia, kuten esim. avustamista kiinteistöhuollossa, keittiö- ja siivoustyössä, toimistotyössä, ulkoalueiden kunnostuksessa sekä ympäristön siistimisessä. Näin voidaan kokonaisvaltaisesti kuunnella työpajalle saapuvan nuoren toiveita sekä käyttää hyväksi asiakkaalla jo olemassa olevaa ammattitaitoa ja/tai koulutusta. Pajalaisia integroidaan myös Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen koulutuksiin ja toimintoihin, toteutetaan ns. seinätöntä työpajatoimintaa. Seinätöntä työpajamallia toteutetaan myös kaupungin työpisteisiin, eri yhdistyksiin ja yrityksiin.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Nuorten työpajalle pääsee olemalla suoraan yhteydessä Nuorten työpajan henkilöihin (tiedot löytyvät www.ksakki.fi), sekä mm. Te-toimiston kautta, Monialaisen yhteispalvelu Askeleen kautta, etsivä nuoristyön kautta. Nuoria otetaan palveluun Non stop periaatteella.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea koulutus- ja työuran löytämiseen, elämänhallintataitojen ja oman motivaation vahvistamiseen ja toimintakyvyn lisäämiseksi. Näitä nuoria ovat esimerkiksi työttömät työnhakijat, toimeentulotukea saavat, henkilökohtaista tukea tarvitsevat oppilaat tai opiskelijat tai koulutuksen keskeyttäneet tai ilman jatko-opiskelupaikkaa olevat nuoret.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Työmuodot ovat yksilö-, työ- ja ryhmäpalvelua.

Mikä on toimintafilosofia?

Nuorten työpaja tuottaa ja kehittää nuorille tavoitteellisia työ-, yksilö- ja ryhmävalmennus-palveluja moniammatillisesti. Toiminnalla tuetaan nuoren hyvinvointia ja osallisuutta, autetaan eteenpäin elämän eri osa-alueilla sekä tuetaan koulutukseen ja työelämään hakeutumista.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Tavoitteena on ehkäistä nuorta syrjäytymästä yhteiskunnasta, edistää nuoren elämänhallintaan liittyviä asioita, ohjata häntä koulutukseen ja auttaa häntä löytämään polkuja työelämään.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Syrjäytymisen ehkäiseminen,  nuorten osallisuus, työllistyminen, koulutukseen hakeutuminen tai muu nuorelle sopivan jatkopolun / vertaistuen löytyminen.