Olet täällä

Nepsy-valmennus

25kasvu.jpg
Neuropsykiatrinen valmennus, Ksakki ry, Airotie 2b Anne Multas 0400 225 587

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Ksakki ry

Millainen palvelu?

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tuetaan erityisesti puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja. Valmentaja auttaa asiakasta jäsentämään vaikeuksia tuottavia tilanteita ja ilmiöitä, opettaa ja ohjaa arjen taitoja asiakkaan tarpeen mukaisessa ympäristössä kuten kotona, koulussa, töissä tai vapaa-ajalla.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Maksusitoumus tarvitaan oman kunnan lääkinnällisen kuntoutuksen vastuutaholta, sosiaalitoimelta, koulutoimelta tai työhallinnon taholta. Maksusitoumusta ei tarvita, jos asiakas maksaa valmennuksen itse.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä neuropsykiatrisille asiakkaille (esim. ADHD, Aspergerin oireyhtymä), mielenterveyskuntoutujille ja yleisesti elämänhallintataitoja opetteleville.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Valmennus on asiakaslähtöinen, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen elämänhallintaa kehittävä menetelmä, jossa autetaan asiakasta pääsemään asettamiinsa tavoitteisiin ja löytämään myönteinen elämänpolku. Tavoitteena on rakentaa uusia kykyjä ja vahvistaa taitoja lähes kaikilla valmennettavan elämänalueilla.
Tavoitteet valmennukselle asettaa valmennettava itse yhdessä verkoston kanssa, jolloin motivaatio on hyvä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mikä on toimintafilosofia?

Työssä korostuu asiakaslähtöisyys: toimintaympäristöt ja kommunikaatio yksilöllistetään asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Valmentaja tuntee neurologisten ongelmien vaikutukset arkeen ja auttaa asiakkaan ja lähiyhteisöjen vuorovaikutuksessa.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Valmennuksen tavoitteena on parantaa asiakkaan arjen hallintaa, heikkoa ajan ja rahan käyttöä. Tuetaan koulutus- ja urapyrkimyksissä sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä haasteissa. Valmennus sopii kaiken ikäisille.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Asiakkaiden ja verkoston palautteella varmistetaan oikean suuntainen eteneminen.