Olet täällä

Monialainen työkyky Meeting

24rantahiekka.jpg
Monialaisen palveluverkoston työkykyarvio Meeting

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kuusamon kaupunki/perusturva/aikuissosiaalityö/Pohjois-Pohjanmaan monialainen
yhteispalvelu ASKEL. 
Järjestämisvastuu on Askeleella.

Millainen palvelu?

Monialainen palveluverkosto etsii kokonaisnäkemystä asiakkaan työkyvystä. 

Tilannemäärittelyssä otetaan myös huomioon muitakin kuin lääketieteellisiä seikkoja.
Työ- ja toimintakyvyn alentumista arvioidaan sairauteen liittyvän vian tai vamman
perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon ammatti ja työn vaatimukset. Lisäksi
arvioidaan asiakkaan jäljellä olevaa työkykyä. 
Monialaisesti arvioidaan myös sairauksien aiheuttamia rajoituksia sosiaalietuuksia
varten sekä ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen tarvetta.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa?
Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun?

Asiakkaan asian työkykyarvioon lähettää työntekijä joka arvioi asiakkaan
kokonaistilannetta.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Asiakkaille jotka tarvitsevat monialaisen työkyvyn arvion.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Kokouksen kulkua ohjaa lääkärinlausunto (B1). Lääkärinlausunnon otsikot määrittävät
työkykyarviokokouksen loogisen rakenteen. Kokouksessa käsitellään
asiakastapaukset kerrallaan.

Mikä on toimintafilosofia?

Asiakaslähtöinen ja yksilöllinen asiakkaan tarpeita toteutettava palvelu.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Laaja-alainen asiakkaan työkyvyn arvio.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Toteutuneina asiakasprosesseina.