Olet täällä

Liikunnanohjaus

23lehtikuja.jpg
Sporttikortti eli kausikortti Liikuntakeskukseen

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Liikuntapalvelut

Millainen palvelu?

Liikuntaneuvonta + mahdollisuus hankkia sporttikortti eli kausikortti Liikuntakeskuksen palveluihin

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Palveluun tullaan lähetteellä sosiaalitoimen, Riihen, päihdeyksikön, Askeleen ym. yhteistyötahojen kautta. Asiakkaan puhelinnumero toimitetaan liikuntapalveluille. Ei itsehakeutumista.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Palvelu on tarkoitettu sosioekonomisesti heikossa asemassa oleville.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Asiakaskohtaamisessa otetaan liikunta puheeksi. Jos asiakas tarvitsee syvempää liikuntaneuvontaa ja/tai on kiinnostunut Liikuntakeskuksen kausikortista hänen yhteystiedot lähetetään Liikuntapalveluille. Liikuntapalveluista soitetaan asiakkaalle ja sovitaan tapaaminen. Tapaamisessa käydään asiakkaan liikunta läpi ja annetaan tarvittaessa neuvoja ja voidaan sopia jatkotapaaminen esim. kuntosalille tai uimahalliin. Asiakas voi tapaamisen jälkeen hankkia sporttikortin. Sama menettely korttia uusittaessa.

Mikä on toimintafilosofia?

Palveluketju:
Vähän liikkuvan asiakkaan kohtaaminen-puheeksi ottaminen-neuvonta ja opastus –omatoiminen liikkuminen

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Aktivointi liikuntaan ja omasta hyvinvoinnista/toimintakyvystä huolehtiminen. Integrointi muuhun liikkuvaan asiakaskuntaan.
 

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?
Palvelun käyttäjien määrää seurataan.  (jatkokehittämisen paikka: voisiko lähettävä taho arvioida vaikuttavuutta koska he tapaavat näitä ihmisiä useammin?)

Lisätietoja antaa