Olet täällä

Kuntoutussuunnitelma

22varo.jpg
Kuntoutussuunnitelma, Kuusamon kaupunki (sosiaali- ja terveystoimi)

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Ensisijainen vastuu kuntoutussuunnitelman tekemisestä on hoitavalla lääkärillä. 
Kuntoutussuunnitelma on monien lakien asettama velvoite ja virkavelvollisuus.

Millainen palvelu?

Kyseessä on kuntoutujan ja kuntoutuksen ammattilaisten yhteinen
toimintasuunnitelma. Asiakaskeskeisyyden periaatteen mukaan
edellytetään, että kuntoutuja tiedostaa oman toimintakykynsä tilan
ja osallistuu kuntoutumisensa suunnitteluun ja toteutukseen.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua
itse palveluun? 

 

Vastuu kuntoutussuunnitelman tekemisestä on hoitavalla lääkärillä.
Lisäksi kuntoutussuunnitelmaan rinnastettavia huolto-,opetus- ja
palvelusuunnitelmia on monissa hyvinvointipalveluja koskevissa laeissa.
Palveluun voi hakeutua myös itse ottamalla yhteyttä omaan lääkäriin tai
vastuutyöntekijään.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Elämän riskitilanteissa oleville henkilöille.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Yksilöllinen palvelu- ja kuntoutusohjaus, hoito- ja kuntoutuspalvelut,
terapiat sekä sosiaalija terveyspalvelut. Myös kuntoutuksen aikaisen
sosiaaliturvan järjestäminen on keskeinen työmuoto.

Mikä on toimintafilosofia?

Kyseessä on laaja-alainen toimintakyvyn ja palvelutarpeen
moniulotteinen tarvearvio.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Palveluprosessien nopeutumista ja asiakkaan kuntoutumista tukevia
oikea-aikaisia palveluja.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Työ- ja toimintakyvyn edistäminen.

Lisätietoja antaa