Olet täällä

Taitokeskus

21mitat.jpg
Kuntouttavaa työtoimintaa

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Palveluntuottaja taito Pohjois-Pohjanmaa ry, ostopalveluna Kuusamon kaupungille

Millainen palvelu?

Kuntouttavaa työtoimintaa

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa?
Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun?

Palveluun pääsee olemalla työllisyyspalvelujen, kuntouttavan työtoiminnan tai
aikuissosiaalityön asiakas.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Asiakkaille, jotka ovat em. palvelujen piirissä.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Tekemällä oppii ja ryhmämuotoisena onnistuu parhaiten. Yhdessä kaikki rakentuu.

Mikä on toimintafilosofia?

Ihmisen kohtaaminen.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Palvelulla pyritään kohottamaan elämänhallinen taitojen monelta osin,
kannustetaan päihteettömyyteen, kouluttautumiseen sekä mielenterveyteen.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Moni on lähtenyt kouluttautumaan ammattiin, halunnut päihteettömyyttä,
järjestänyt velkojaan tai saanut palkkatukipaikan. Vaikuttavuuden mittaaminen
vaikeaa, sillä jos pajalainen lähtee tukitoimien parista, viranomaisetkaan eivät
saa tietoja hänestä.

Lisätietoja antaa