Olet täällä

SPR

20rinnekukat.jpg
Humanitäärinen apu, SPR Kuusamon  osasto, Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo (www.sprkuusamo.com)

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Palvelun tuottaa Kuusamossa toimiva vapaaehtoiskaarti.

Millainen palvelu?

Humanitääristä apua annetaan tasapuolisuuden, riippumattomuuden ja
puolueettomuuden  periaatteiden mukaisesti. Apua annetaan erityisesti silloin
kun viranomaiset eivät kykene voimavarojen puutteen tai muiden syiden vuoksi
huolehtimaan inhimillisten tarpeiden tyydyttämisestä.  Samalla vapaaehtoisille
tarjotaan toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa?
Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun?

Palvelun piiriin voi päästä ottamalla suoraan yhteyttä:
http://sprkuusamo.com/ota_yhteyttä

Kenelle palvelu on suunnattu?

Palvelu on tarkoitettu Kuusamossa pysyvästi tai tilapäisesti asuvalle väestölle ja
täällä käyville vierailijoille.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Ystävätoiminta,  ensiapupäivystykset, lipaskeräykset, valmiusharjoittelu,
monikulttuuritoiminta,  turvapaikanhakijoiden tuki, yhteistyö diakoniatyön ja
kaupungin sosiaalitoimen kanssa sekä osallistuminen yhteistyöhön muiden
järjestöjen humanitäärisen toiminnan järjestämisessä.

Mikä on toimintafilosofia?

Tukea ja avustaa viranomaisia ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä.
Edistää kansalaisten keskuudessa yhteisvastuuta ja auttamismieltä periaatteina
inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus,
ykseys ja yleismaailmallisuus.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämistä ja parantamista.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Esiintulleisiin tarpeisiin on voitu vastata valmuksia ylläpitämällä.