Olet täällä

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

15puusydan.jpg
VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS, Kela.fi Palvelunumero kuntoutus 020 692 205

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kansaneläkelaitos, vaativa lääkinnällinen kuntoutus
Palveluntuottajat: kela.fi/palveluntuottajahaku, kuntoutuskurssihaku

Millainen palvelu?

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään alle 65-vuotiaalle henkilölle, jolla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, joista aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Haetaan Kansaneläkelaitoksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hakemuksella (KU104). Liitteeksi tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa laadittu kuntoutussuunnitelma, joka on laadittu vähintään yhdeksi vuodeksi ja jossa on suositukset ja perustelut haettavalle kuntoutukselle.  

Kenelle palvelu on suunnattu?

Alle 65-vuotiaille henkilöille, joilla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, joista aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa julkisen laitoshoidon ulkopuolella.  

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään hyvän kuntoutuskäytännön mukaisesti avomuotoisina terapioina (fysioterapia, toimintaterapia, musiikkiterapia, neuropsykologinen kuntoutus, puheterapia, psykoterapia, monimuotoryhmäterapia), kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseina sekä moniammatillisina yksilökuntoutusjaksoina.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään avomuotoisina terapioina, joko kuntoutuslaitoksessa tai kuntoutujan omassa lähiympäristössä. Kuntoutusta voidaan toteuttaa myös laitosmuotoisesti kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla tai moniammatillisten yksilökuntoutusjaksojen avulla. Jokainen kuntoutusmuoto toteutetaan ohjauksellisella otteella yhteistyössä kuntoutujan, hänen omaistensa ja muun lähiverkoston avulla. 

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutuksen avulla kuntoutuja ja hänen lähipiirinsä saavat keinoja kuntoutujan
omatoimisen harjoitteluun ja kuntoutumista tukevan arjen rakentamiseen.  

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Kela seuraa kuntoutuksen tuloksellisuutta. Kuntoutuspalveluntuottaja huomioi arvioinnissa ja mittaamisessa kuntoutujan keskeiset alueet ICF-viitekehyksen mukaisesti. Toimintakyvyn mittaustuloksia hyödynnetään kuntoutuksen suunnittelussa. Terapialle asetetaan aina tavoitteet.
Suositeltuja arvioituva mittareita on esimerkiksi TOIMIA- tietokannan mittarit, joita voidaan tarpeen mukaisesti käyttää. 
Kuntoutuksen toteutumista ja kuntoutusprosessin onnistumista arvioidaan kuntoutuspalautteiden perusteella sekä palveluntuottajien  toiminnan laadun seuraamisella.