Olet täällä

Kuntoutuspsykoterapia

13laituri.jpg
KUNTOUTUSPSYKOTERAPIA, Kela.fi Palvelunumero kuntoutus 020 692 205

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kansaneläkelaitos, vaativa lääkinnällinen kuntoutus
Palveluntuottajat: kela.fi/palveluntuottajahaku

Millainen palvelu?

Kuntoutuspsykoterapia, työkyvyn tai opiskelukyvyn parantamiseksi.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Haetaan Kansaneläkelaitoksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hakemuksella (KU131). Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto B, psykiatrian erikoislääkäriltä, joka sisältää kuntoutussuunnitelman.

Kenelle palvelu on suunnattu?

16- 67-vuotiaille, joiden työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Kuntoutuspsykoterapiaa voidaan korvata enintään 80 kertaa vuodessa ja kolmessa vuodessa enintään 200 kertaa. Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan enintään kolmen vuoden ajan ja se myönnetään vuodeksi kerrallaan. 
Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa. Lisäksi 16- 25-vuotiaille nuorille terapia voi olla musiikkiterapiaa.

Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan kun työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna.  Ennen kuntoutuspsykoterapian myöntämistä tulee olla toteutuneena hyvän hoitokäytännön mukainen vähintään 3 kuukauden hoitosuhde, johon sisältyy tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. Kuntoutuspsykoterapian tarve perustuu yksilölliseen terapian tarpeen arvioon ja kuntoutussuunnitelmaan, johon sisältyy vähintään kahteen henkilökohtaiseen tapaamiseen perustuva psykiatrin arvio diagnoosista ja kuntoutustarpeesta.  

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä. Kuntoutuksen keinoin pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Kela seuraa kuntoutusprosessin etenemistä ja kuntoutuksen tuloksellisuutta kuntoutuspalautteiden perusteella.