Olet täällä

Elinkeinotuki

10vanha_lauta.jpg
ELINKEINOTUKI, Kela.fi Palveluntuottajat: kela.fi/ palveluntuottajahaku

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kansaneläkelaitos,  ammatillinen kuntoutus.
Palveluntuottajat: kela.fi/ palveluntuottajahaku

Millainen palvelu?

Elinkeinotuella tuetaan sairaan tai sairaan tai vammaisen yrittäjän tai ammatinharjoittajan työn aloittamista sekä työvälineiden hankintaa. 
Työvälineiden tulee olla henkilökohtaiseen käyttöön hankittavia ja sairauden tai vamman vuoksi tarpeellisia työn suorittamisessa.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Haetaan Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen hakemuksella (KU101). Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto B, jossa suositukset ja perustelut haettaville apuvälineille sekä liite elinkeinotuesta (KU105)

Kenelle palvelu on suunnattu?

Ammatillista kuntoutusta järjestetään työikäiselle henkilölle, jonka työ- tai opiskelukyky ja ansiomahdollisuudet ovat sairauden vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet.
Elinkeinotuella tuetaan sairaan tai vammaisen yrittäjän tai ammatinharjoittajan työn aloittamista tai henkilökohtaiseen käyttöön tulevia työvälineitä ja jotka ovat tarpeellisia työn suorittamisessa. Suunnitellun yritystoiminnan tulee soveltuva huomioiden työkyky ja ammattitaitos. Myös yrityksen toiminta- ja menestymismahdollisuuksista tulee olla riittävät selvitykset.
Työelämässä olevien ensisijaisena ammatillisen kuntoutuksen järjestäjänä on työeläkelaitos. Työtapaturmasta, liikennevahingosta tai muusta lakisääteiseen kuntoutukseen perustuvasta kuntoutuksesta vastaavat vakuutusyhtiöt.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Elinkeinotuen määrä perustuu tarpeellisuus- ja kohtuullisuusharkintaan. Se on enintään 80% hyväksytystä kustannusarviosta ja enimmillään 17 000 euroa.

Mikä on toimintafilosofia?

Ammatillisen kuntoutuksen avulla pyritään tukemaan ja parantamaan työ -tai opiskelukykyä, estämään työkyvyttömyyttä.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Ammatillisen kuntoutuksen toimenpitein pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen, sinne palaaminen tai mahdollistamaan sinne pääseminen.