Olet täällä

Apuvälineet

9tyovalineet.jpg
APUVÄLINEET, Kela.fi Palvelunumero kuntoutus 020 692 205

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kansaneläkelaitos,  ammatillinen kuntoutus.
Palveluntuottajat: kela.fi/ palveluntuottajahaku

Millainen palvelu?

Vaativat apuvälineet työstä tai opinnoista suoriutumiseksi

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Haetaan Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen hakemuksella (KU1031). Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto B, jossa suositukset ja perustelut haettaville apuvälineille. 

Kenelle palvelu on suunnattu?

Ammatillista kuntoutusta järjestetään työikäiselle henkilölle, jonka työ-tai opiskelukyky ja ansiomahdollisuudet ovat sairauden vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet.
Apuvälineen myöntäminen edellyttää, että sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuvan haitan vuoksi ei voi suoriutua työstä tai opiskelusta tai suoriutuminen on kohtuuttoman vaikeaa tai rasittavaa. Apuvälineen tulee olla myös yksiöllisesti suunniteltu ja tekniseltä tasoltaan vaativa ja kallis.

Työelämässä olevien ensisijaisena ammatillisen kuntoutuksen järjestäjänä on työeläkelaitos. Työtapaturmasta, liikennevahingosta tai muusta lakisääteiseen kuntoutukseen perustuvasta kuntoutuksesta vastaavat vakuutusyhtiöt. Nuoret voivat saada apuvälineet Kansaneläkelaitoksen kautta aikaisintaan peruskoulun 7-luokalta lähtien, sitä ennen apuvälineiden hankinnasta vastaa terveydenhuolto tai opetushallinto.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Kalliita ja vaativia apuvälineitä ovat yksilölliset, sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi hankittavat, erityistä teknistä tasoa edellyttävät apuvälineet, esimerkiksi tietylle vammaryhmälle suunniteltu laite; lukutelevisio, pistenäytöllä varustettu tietokone tms.    

Mikä on toimintafilosofia?

Ammatillisen kuntoutuksen avulla pyritään tukemaan ja parantamaan työ-tai opiskelukykyä, estämään työkyvyttömyyttä.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Ammatillisen kuntoutuksen toimenpitein pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen, sinne palaaminen tai mahdollistamaan sinne pääseminen.