Olet täällä

Hyvinvointipoliklinikka

Hyvinvointipoliklinikan tehtävänä on vastata kuntalaisten avohoidon mielenterveyshäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja kuntoutuksen tarpeeseen.

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kuusamon kaupungin terveyspalvelujen järjestämä

Millainen palvelu?

Hyvinvointipoliklinikan vastaanottotyö on suunnattu 18- vuotta täyttäneille kuntalaisille, joilla on jokin mielenterveyden ongelma. Toimistoon voi tulla joko lähetteellä tai ottaa itse tai omainen yhteyttä. Ulkopaikkakuntalaisilta edellytetään maksusitoumusta. 
Toimistossa on psykiatripalvelut, jonne tullaan ajanvaruksella. Psykologipalvelut ovat ostopalveluina.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Toiminnan tarkoituksena ovat matalan kynnyksen palvelut, jotka ovat helposti tavoitettavissa, saatavilla ja monipuoliset.  Matalan kynnyksen palveluja toteuttaa kaksi sairaanhoitajaa terveyskeskuksessa ja yksi sairaanhoitaja toisen asteen oppilaitoksessa, jolloin sinne on mahdollista tulla 16- vuotiaat nuoret.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Aikuiset kuntalaiset, mutta koulun kautta on mahdollista tulla 16- vuotiaat tukea ja hoitoa tarvitsevat nuoret.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Vastaanottotyön hoitosuhde sisältää psykiatrisen keskusteluun perustuvan hoidollisen sekä lääketieteellisen avun.  Työote on perhe – ja verkostokeskeinen. Henkilökunnalla on monialaista terapeuttista koulutusta ja osaamista. Poliklinikalla on myös fysioakustinen tuoli.
Yksilö – ja parikeskustelujen rinnalla käytetään erilaiset toiminnallisia – ja keskusteluryhmiä.

Mikä on toimintafilosofia?

Palvelut ovat luottamuksellisia, ilmaisia, henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Lisäksi poliklinikan arvoihin sisältyy perhe- ja verkostokeskeisyys, tasa- arvoisuus, yksilöllisyys ja ammatillisuus.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Kuntalaiset saavat vaikuttavaa ja riittävän hyvää hoitoa ja kuntoutusta sekä palvelua mielenterveysongelmista selviytymiseen.