Olet täällä

Työhype

Työhype-hanke, Airotie 2b, 93600 Kuusamo Käyntiosoite: Apajatie 6-8 D (2. krs) Mailis Vallioniemi puh. 040 860 8069, Tanja Pätsi puh. 040 860 8075

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Hanke on Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja Kuusamon kaupungin yhteishanke, jonka järjestämisvastuu on Kuusamon kaupungilla.

Millainen palvelu?

Tarjotaan asiakkaille yksilöllistä ja/tai ryhmämuotoista ohjausta henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Toiminnassa hyödynnetään TE-toimiston palveluita. Tavoitteena on kohderyhmien pitkäkestoisen työllistymisen ja kouluttautumisen edistäminen yksilöllisillä ratkaisuilla.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen Pohjois-Pohjanmaan monialaisen yhteispalvelu Askeleen, Kuusamon kaupungin aikuissosiaalityön ja TE-toimiston kautta. Hankkeeseen on mahdollista hakeutua myös omatoimisesti.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on alle 30-vuotiaat työttömät, joilla työttömyyttä on kestänyt vähintään vuoden tai he ovat toimeentulotuen asiakkaita sekä ilman koulutusta ja työkokemusta olevat nuoret. Lisäksi 30-vuotiaat ja vanhemmat henkilöt, jotka ovat työttömänä ja saaneet työmarkkinatukea 300 päivältä työttömyyden perusteella.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Toiminta on yksilöllistä ja tavoitteellista, jossa kartoitetaan asiakkaan työ- ja toimintakyky, tarpeet sekä tavoitteet.  Asiakastyössä hyödynnetään ESY-mittariston ja kykyviisarin käyttöä, eteenkin nuorten osalta. Työelämä- ja koulutusvalmiuksien vahvistamiseksi teemme yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan monialaisen yhteispalvelu Askeleen, TE-palveluiden, oppilaitosten ja eri hankkeiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.  Hanke tarjoaa asiakkaille työllistymistä edistävänä palveluna lyhytkorttikoulutuksia.

Mikä on toimintafilosofia?

Asiakkaat räätälöivät itse oman polkunsa ja tavoitteensa, jota he lähtevät tavoittelemaan. Hanketyöntekijät tarjoavat asiakkaille sparrausapua ja tukevat työnantajia mm. erilaisten työllistämisen tukimuotojen hakemisessa.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Tavoitteena pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja työttömien tukeminen oman polun löytymiseen. Työkokeiluilla ja palkkatuetulla työllä vahvistetaan asiakkaiden jatkopolutusta avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa kartoitetaan alueen piilo- ja mukautettuja työpaikkoja. Toimimme myös linkkinä työttömien ja työnantajien kohtaamisessa.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Asiakkaat ovat työllistyneet kotitalouksiin, yrityksiin ja yhdistyksiin. Hanke raportoi tuloksista hankkeen ohjausryhmää ja TE-hallintoa. Vaikuttavuutta arvioidaan asiakaskyselyillä sekä työllistyneiden ja opintoihin ohjautuneiden määrällä.

Lisätietoja antaa