Olet täällä

Eläkeselvittelyt

4penkki.jpg
Eläke-edellytysten selvitys ELMA, Pohjois-Pohjanmaan monialainen yhteispalvelu ASKEL, Airotie 2b

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kuusamon kaupunki/perusturva/aikuissosiaalityö/Pohjois-Pohjanmaan monialainen
yhteispalvelu ASKEL.
Järjestämisvastuu on Askeleella.

Millainen palvelu?

Monialainen työ- ja toimintakyvyn arvio, jossa selvitellään asiakkaan
eläke-edellytyksiä. Asiakas ohjataan tarvittaviin tutkimuksiin ja arviointeihin.
Lopuksi asiakkaasta laaditaan lausunto, jossa todetaan asiakkaan eläke-edellytykset.
Asiakasta autetaan eläkkeen hakemisessa ja tuetaan koko eläkeprosessissa.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa?
Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun?

Asiakkaaksi voi tulla sosiaalityön, terveydenhuollon tai TE -toimiston ohjaamana.
Lisäksi asiakas voi tarvittaessa olla itse yhteydessä ja pyytää tukea eläkeselvittelyissä.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Asiakkaille, joilla on todettu työkykyä alentava sairaus.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Kokonaisvaltainen ja monialainen työ- ja toimintakyvyn arvio. 
Asiakaslähtöinen ja asiakkaan osallisuuden huomioiminen.
Autetaan ja edistetään asiakasta koko eläkeprosessin ajan.

Mikä on toimintafilosofia?

Annetaan palvelua asiakkaille, jotka ovat työttömiä, sairaita, sosiaalitoimen asiakkaita, 
joilla on sosiaalisia ongelmia, mm. päihdeongelma ja toimeentulo-ongelmia 
ja jotka eivät ole saaneet riittävää sekä tarpeellista apua ja tukea.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Lievennetään ongelmia. Annetaan tilaa muille auttaville toimenpiteille.
Mahdollistetaan jopa myöhemmin kuntoutumisen työmarkkinoille. 
Helpotetaan huoli työllistymisestä. 
Tuetaan asiakasta haastavassa elämäntilanteessa.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Palvelun kautta asiakkaita on päässyt eläkkeelle. Heidän eläkkeelle pääsyä on
nopeutettu ja helpotettu. Mahdollistanut  jopa myöhemmin kuntoutumisen
työmarkkinoille. 
Vaikuttavuutta mitataan tilastoimalla ja analysoimalla niitä.

Lisätietoja antaa