Olet täällä

Avopalvelukeskus Kuusela

kukat2.jpg
Avopalvelukeskus Kuusela Apajatie 26

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kuusamon kaupunki, perusturvan toimiala

Millainen palvelu?

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivittäisen elämän tukeminen ja itsenäisen
toimintakyvyn edistäminen asiakkaan tarve ja toimintakyky huomioiden.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa?
Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun?

Asiakas voi hakeutua itse tai tulla muun hoitavan/ kuntouttavan tahon ohjaamana,
kirjallista lähetettä tai hakemusta ei tarvita. Asiakkaalle tehdään yhdessä
omaisten/ läheisten tai lähettävän tahon kanssa palvelutarpeen arvio,
jonka perusteella määritellään tarvittavat palvelut ja tukitoimet ja
asiakas saa vastuutyöntekijän.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea päivittäiseen elämään.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Yksilölliset tapaamiset joko asiakkaan kotona tai toimistolla

Ryhmämuotoinen toiminta:

avoimet ryhmät/päivätoiminta:
 – asiakas voi tulla koska tahansa ryhmään ja jäädä pois ryhmästä halutessaan

suljetut ryhmät:
- ryhmään valitaan osallistujat ja valittu ryhmä kokoontuu tietyn määräajan

Mikä on toimintafilosofia?

Kanssakulkijana asiakkaan arjessa riittävän ajan, turvallista ja oikea-aikaista
tukea arkeen.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Tuetaan asiakasta itsenäisempään elämään hänen toimintakykynsä mukaisesti.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Ehkäistään ’raskaampien’ tukitoimien ja palvelujen tarvetta, esimerkiksi
ympärivuorokautisesti tuetun asumispalvelun tarvetta.

Asiakas ottaa itse läheistensä kanssa enemmän vastuuta omasta arjestaan.

Asiakkaan asettamien tavoitteiden toteutumista tarkastellaan määräajoin ja
tarvittaessa täsmennetään ja muutetaan tavoitteita vastaamaan asiakkaan toimintakykyä.

Sijainti

Lisätietoja antaa