Olet täällä

Ammatinvalinnan ohjaus

39lamppu.jpg
AMMATINVALINNAN OHJAUS (AVO): Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) palvelut ja yhteystiedot löytyvät www.te-palvelut.fi sivuilta.

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) tarjoama palvelu. TE-toimisto tarjoaa monipuolisia palveluja ammatinvalintaan, urasuunnitteluun ja oman osaamisen kehittämiseen. TE-toimistot tarjoavat ohjausta ja neuvontaa puhelimitse tai videopalveluna ajanvarauksella.

Millainen palvelu?

Ammatinvalinnanohjaus on yksi työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) palvelumuoto, joka antaa apua koulutusta ja elämänuraa koskevissa ratkaisuissa. Ammatinvalinnan ohjauksesta huolehtivat psykologit, jotka ovat erikoistuneet opiskelu-, työ- ja ammattielämän kysymyksiin. Asiakkaaksi voivat hakeutua henkilöt, jotka tarvitsevat tietoa, ohjausta ja tukea tehdessään ammatinvalintaansa tai työelämää koskevia päätöksiä.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun?

Ohjaus voi tapahtua työ- ja elinkeinotoimiston asiakaspalveluprosessin eri vaiheissa. Jos asiakas on kokonaan ilman ammatillista koulutusta tai vaihdat ammattia, mutta et tiedä vielä, mikä koulutuksesi ja tuleva työsi voisivat olla, ota yhteys ammatinvalinnanohjaukseen.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Ammatinvalinnanohjaus on tarkoitettu kaikille halukkaille eli työttömien työnhakijoiden lisäksi esimerkiksi työssä oleville, nuorille, yrittäjille ja kotiäideille. Jos joudut vaihtamaan ammattia terveydellisistä syistä, ota toiveesi ammatinvalinnanohjauksesta puheeksi työeläkelaitoksesi kuntoutusasiantuntijan kanssa.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Ammatinvalinnanohjauksen yleisin työmuoto on asiakkaan ja ammattivalintapsykologin välinen keskustelu. Ammatinvalinnanohjaukseen voivat kuulua erilaiset testit ja arviot sekä työ- ja koulutuskokeilu. Työkokeilussa etsitään sopivaa työ- tai koulutusvaihtoehtoa tutustumalla tietyn alan työhön sovittu aika. Koulutuskokeilussa tutustutaan sovittu aika tietyn alan koulutukseen valitussa oppilaitoksessa. Keskustelukertoja ammatinvalinnanohjauksessa on yleensä yhdestä kolmeen (1-3).

Mikä on toimintafilosofia?

Ohjauksen tulos on jokaisen asiakkaan kohdalla erilainen merkitykseltään. Tavoitteena on, että asiakkaan käsitys omasta itsestään selkiintyy, jolloin valintojen tekeminen on mahdollista. Ammatinvalinnanohjauksen yhtenä tarkoituksena on antaa valmiuksia jatkossakin ratkaista ammatilliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Tavoitteena on antaa valmiuksia asiakkaalle ratkaisujen sekä päätösten tekemisessä ammatinvalintaan liittyvissä asioissa.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Ammatinvalinta on usein pitkä kehitystapahtuma. Saatujen tulosten pohjalta asiakas etsii yhdessä psykologin kanssa hakijalle sopivan ratkaisun, päätöksen asiakas tekee aina itse.