Olet täällä

Mukautettu koulutus KSAK

37talvinenmai.jpg
Mukautettu koulutus Anne Multas, 0400 225 587 / anne.multas@ksakki.fi

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy

Millainen palvelu?

Vaihtoehtoinen kouluttautumisen malli soveltuu tekemisen kautta oppiville.
Koulutus pyritään räätälöimään mahdollisimman pitkälti käytäntöpainotteiseksi.
Erilaisten tukipalvelujen hyödyntäminen opiskeluissa ja opiskeluiden ulkopuolella.
Perustutkintopaikkoihin voidaan tehdä HOJKS opiskeluiden tueksi. 

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Asiakkaat ovat ohjautuneet etupäässä Askeleesta, Te-toimistosta ja etsivä
nuorisotyön kautta. Usein on ollut koulutusvalmennus taustalla tai nuorten
työpajatyöskentely ennen koulutuksen aloittamista. Asiakas voi hakeutua myös itse palveluun.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Koulutus on tarkoitettu mm. asiakkaille, joilla on jotakin problematiikkaa suorittaa
opiskeluja normaalia oppimispolku pitkin
•    joilla on aiemmat opiskelut keskeytynyt
•    oppimisvaikeudet
•    arjen- ja elämänhallinnan ongelmat
•    ei pysty keskittymään teoriaopintoihin pitkiä aikoja kerrallaan

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

•    henkilökohtainen opetussuunnitelma sekä mahdollisesti HOJKS
•    tuettua opiskelua sekä tuettu työssäoppiminen, yksilövalmentajan tuki
•    autetaan käytännön asioissa sekä TOP-paikan hankinnassa
•    räätälöidään asiakaskohtaisesti esim. voi olla pitempiä työssäoppimisjaksoja
•    autetaan myös arjen- ja elämänhallinnan asioissa
•    asiakas kokeilee erilaisia työtehtäviä ja sitoutuu itselleen sopivaan työhön
•    ura- ja oppimisvalmiuksien ohjaus
•    konkreettinen jatkosuunnitelma ja ohjaus oikean palvelun piiriin sekä tuki työpaikan hankinnassa

Mikä on toimintafilosofia?

Asiakaslähtöistä toimintaa.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Tavoitteena saada suoritettu tutkinto tai tutkinnon osa.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Tuloksena ollaan saavutettu jokaisen asiakkaan kohdalla ainakin yksi tutkinnon osa suoritettua ja useita kokotutkintoja.