Olet täällä

Koulutusvalmennus Kuusamon kaupunki

36omena.jpg
Koulutusvalmennukseen asiakkaat ohjaa Pohjois-Pohjanmaan Monialainen Yhteispalvelu Askel, Airotie 2b

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Ksakki ry toimii palveluntuottajana ja järjestäjänä.
Ostajana toimii Kuusamon kaupunki / Asiakaspalvelu Askel. 

Millainen palvelu?

Koulutusvalmennus kestää 20pv. Tavoitteena on asiakkaan ammatillisen jatkosuunnitelman selkiytyminen ja luominen.
Asiakkaan kanssa sovitaan henkilökohtainen toteutus, millä tavalla valmennus toteutetaan, pääsääntöisesti vähintään 2 pv/ viikossa, 4 h kerrallaan.
Asiakkaan tarpeista räätälöidään toiminnan sisältö, joka voi olla esimerkiksi oppimisvalmiuksiin liittyviä, arjen- ja elämänhallinnan taitoja, työnhakua, osaamiskartoitusta, koulutustarjonnan- ja opiskelupaikan kartoitusta.
Koulutusvalmennuksen aikana voi myös tutustua ulkopuolisiin työpaikkoihin. 

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Asiakkaat ohjautuvat Asiakaspalvelu Askeleen kautta koulutusvalmennukseen. 

Kenelle palvelu on suunnattu?

Valmennus on tarkoitettu kaikille, joilla on tarvetta kartoitukseen ammatinvalintaan tai urasuunnitteluun liittyen.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

•    Yksilöllinen tavoitesuunnitelma ja ohjaus 
•    Tarvittaessa ulkopuolisen paikan hankkiminen yhdessä asiakkaan kanssa: sopimuksen teko 
•     Tukeminen ulkopuolisen työjakson aikana ja palautekeskustelu koulutusvalmennuksen ja jakson päätyttyä.

Mikä on toimintafilosofia?

Asiakkaan tarpeista lähtöisin oleva yksilöllisesti toteutettava palvelu. 

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Palvelun aikana kartoitetaan urasuunnittelua sekä tuetaan ammatinvalinnan selkiytymistä tulevaisuudessa.  

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Tuloksena on saavutettu asiakkaan urasuunnitelmien sekä ammatinvalintaan
liittyvien kysymysten selkiytyminen ja jatkosuunnitelma sekä mahdollinen opiskelu- tai työkokeilupaikka/ työpaikka.

Lisätietoja antaa