Olet täällä

Koulutuskokeilu

34kukkapuussa.jpg
KOULUTUSKOKEILU, Kela.fi Palvelunumero kuntoutus 020 692 205

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kansaneläkelaitos, ammatillinen kuntoutus.
Ammatilliset erityisoppilaitokset ja ammatilliset oppilaitokset

Millainen palvelu?

Koulutuskokeilun avulla selvitetään koulutusmahdollisuuksia ja tutustutaan
kouluelämään. Koulutuskokeilun avulla saadaan kokonaiskuva koulutuksesta
ja kyseisen ammattialan vaatimuksista. Koulutuskokeilu kestää 5-10 päivää.
Koulutuskokeilua ei järjestetä yleissivistävään eikä valmentavaan koulutukseen.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Haetaan Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen hakemuksella (KU101).
Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto B, jossa suositukset ja perustelut haettavalle kuntoutukselle.  
Kenelle palvelu on suunnattu?

Ammatillista kuntoutusta järjestetään työikäiselle henkilölle, jonka työ-tai opiskelukyky-
ja ansiomahdollisuudet ovat sairauden vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet.

Koulutuskokeilu on tarkoitettu esimerkiksi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin
kuuluville nuorille tai muille koulutusalan valinnassa erityisiä vaikeuksia kokeville
asiakkaille koulutusmahdollisuuksien arvioimiseksi.

Työelämässä olevien ensisijaisena ammatillisen kuntoutuksen järjestäjänä on työeläkelaitos.
Työtapaturmasta, liikennevahingosta tai muusta lakisääteiseen kuntoutukseen perustuvasta
kuntoutuksesta vastaavat vakuutusyhtiöt.

Koulutuskokeilut toteutuvat ammatillisissa erityisoppilaitoksissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa.

Mikä on toimintafilosofia?

Ammatillisen kuntoutuksen avulla pyritään tukemaan ja parantamaan työ-
tai opiskelukykyä, estämään työkyvyttömyyttä. 

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Koulutuskokeilun avulla selvitetään koulutusmahdollisuuksia ja tutustutaan kouluelämään.
Koulutuskokeilun avulla saadaan kokonaiskuva koulutuksesta ja kyseisen ammattialan
vaatimuksista.  Kokeilupaikka antaa koulutuskokeilusta kirjallisen lausunnon,
jonka laativat kokeilusta vastaavat henkilöt. Koulutuskokeilun tuloksia käytetään
hyväksi koulutukseen hakeutumisessa tai ammatillisten suunnitelmien laatimisessa
 ja edelleen kehittämisessä.