Olet täällä

Koulutus

33hionta.jpg
AMMATILLINEN KOULUTUS, Kela.fi

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kansaneläkelaitos, ammatillinen kuntoutus.

Opiskelut ammatillisissa oppilaitoksissa. Voidaan tukea myös peruskoulutusta ja muuta
yleissivistävää koulutusta osana ammatillisen koulutuksen kokonaissuunnitelmaa,
jos se on edellytyksenä suunnitellulle ammatilliselle koulutukselle tai olennaisesti
lisäävät vajaakuntoisen mahdollisuuksia terveydentilan kannalta sopiviin ammatillisiin
jatko-opintoihin. Ammatillinen koulutus on tutkintotavoitteista, ammatillisen
osaamisen kannalta tarpeellista perus- uudelleen-, jatko-tai täydennyskoulutusta.

Millainen palvelu?

Koulutuksen avulla pyritään saamaan sairauden tai vamman kannalta sopiva
tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen koulutus, joka mahdollistaa toimeentulon
uuden koulutuksen mukaisessa työssä. Koulutus mahdollistaa osallistumisen
työelämään sairaudesta tai vammasta huolimatta ja  vähentää työkyvyttömyyden riskiä. 

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun?

Haetaan Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen hakemuksella (KU101).
Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto B, jossa suositukset ja perustelut haettavalle
kuntoutukselle sekä oppilaitoksen todistus opiskelijaksi hyväksymisestä,
sekä tiedot aiemmista koulutuksista ja työsuhteista.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Ammatillista kuntoutusta järjestetään työikäiselle henkilölle, jonka työkyky- ja
ansiomahdollisuudet ovat sairauden vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet. 
Työelämässä olevien ensisijaisena ammatillisen kuntoutuksen järjestäjänä on
työeläkelaitos. Työtapaturmasta, liikennevahingosta tai muusta lakisääteiseen
kuntoutukseen perustuvasta kuntoutuksesta vastaavat vakuutusyhtiöt.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Koulutusta tuetaan yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatillisissa
erikoisoppilaitoksissa, ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, kansanopistojen
ammatillisilla linjoilla, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa,
aikuiskoulutuksena sekä tarvittaessa peruskoulutusta tai muuta yleissivistävää
koulutusta osana ammatillisen koulutuksen kokonaissuunnitelmaa.

Mikä on toimintafilosofia?

Ammatillisen kuntoutuksen avulla pyritään tukemaan ja parantamaan työ-
tai opiskelukykyä, estämään työkyvyttömyyttä. 

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Koulutuksen avulla pyritään saamaan sairauden tai vamman kannalta sopiva
tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen koulutus, joka mahdollistaa toimeentulon
uuden koulutuksen mukaisessa työssä. Koulutus mahdollistaa osallistumisen
työelämään sairaudesta tai vammasta huolimatta ja  vähentää työkyvyttömyyden riskiä.

Koulutuksen tukeminen edellyttää opintojen etenemistä opintosuunnitelman mukaisesti.
Tuloksellisuuden seuraamiseksi kuntoutujalta pyydetään koulutuksen päätyttyä kopio
päättötodistuksesta tai tutkintotodistuksesta.