Olet täällä

Ryskä

Kuusamon kaupunki on järjestänyt Ryskä -toimintaa jo vuodesta 2009 alkaen.

Ryskä -ryhmä tekee työjohtajan ohjauksella pääasiassa yhdyskuntatekniikan alaisia töitä.
Ryhmä kokoontuu aamuisin kaupungin varikolle, jossa tapahtuu töihin ohjaus ja
töiden jakaminen ryhmän kesken.

Työt ovat suurimmaksi osaksi monipuolisia maisemanhoidollisia töitä.
Ryhmä avustaa myös sosiaalityön tarvearvion perusteella kotihoidon ja vanhustyön asiakkaita
esim. lumenluonnissa, pihatöissä ja muutoissa.

Talvella Ryskän työnkuvaan kuuluvat rakennus-, halonteko-,
kiinteistönhuoltotöitä, lumityöt ja hiekoitukset sekä kaupungin
keskustan ja Rukan alueen liikuntapaikkojen hoitotyöt.

Kesäisin Ryskä hoitaa kaupungin viheralueita, johon kuuluvat nurmikon
leikkuut ja puistoalueiden haravoinnit sekä niiden jätehuolto.

Ryskä ryhmässä voi työskennellä sekä palkkatuki, työkokeilu tai kuntouttavan työtoiminnan töissä.

Työtoimintapäivään kuuluu ruokailu Muuntamolla tai Askeleessa Ruokaravintola Ukkometsossa.

Ryskässä työskentelevät työnjohtaja ja ohjaaja ja tarvittaessa apuohjaajia.

Ryskän työjohtaja
Tomi Meskus
p. 040 860 8698
tomi.meskus@kuusamo.fi

Lisätietoja antaa