Olet täällä

Riitaisat erot ja lapsi

Kuusamotietoa

Vanhempien ero on hyvin harvoin lapsen kannalta edullinen ratkaisu. Riitaisissa eroissa lapsi usein unohdetaan ja hänestä voi tulla sijaiskärsijä vanhempien selvitellessä asioitaan.

Vanhempien ensisijaisena tehtävänä on - oman eroprosessinsa ohella - pyrkiä turvaamaan lapselle mahdollisimman helppo ja pehmeä siirtymä uuteen tilanteeseen. Myös erotilanteessa päävastuu lapsen hyvinvoinnista on vanhemmilla, joiden tukena toimivat tarvittaessa omaiset, ystävät, vertaisryhmät, sosiaalityöntekijät, perheneuvola, seurakunnat tai järjestöt.

Avoerojen näkymättömyys tilastoissa
Vanhempien ja lasten näkökulmasta erotilanteet ja niihin liittyvät prosessit ovat huomattavasti yleisempiä kuin tilastot kertovat. Suurin syy tähän on avoliittojen yleistyminen avioliittojen rinnalla. Keskeisissä tilastoissa näkyvät avioerot ja näiden perheiden lapset, mutta avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia on vastaavassa tilanteessa enemmän. Sosiaalityöntekijöiden tietoon tulevat käytännössä vain lapsiperheiden erot. Yhtä lailla tukea ja ohjausta tarvitsevat varmasti monet aikuisperheet.

Lisätietoja antaa