Olet täällä

Perheasiainsovittelu

Kuusamotietoa

kadet_yhdessa.jpg
Ohjausta, neuvontaa ja perheasioiden sovittelua järjestetään lapsen kotikunnan sosiaalitoimistossa. Jos vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, lapsen asuinpaikka ratkaisee useimmiten, missä lasten asiaa hoidetaan ja missä sopimukset vahvistetaan. Tarvittaessa eri paikkakuntien sosiaalitoimistot tekevät yhteistyötä.

Usein erotilanne on vanhemmille vaikea ja siihen liittyy paljon erilaisia tunteita. Tässä tilanteessa käytännön asioiden hoitaminen ei ole aina helppoa. On myös mahdollista, että vanhemmat pystyvät eroamaan sovussa ja sopimaan myös lasten huollosta, asumisesta, tapaamisista ja elatuksesta keskenään. Silloinkin heidän täytyy tulla sosiaalityöntekijän luo tekemään lasta koskevat sopimukset.

Vanhempien erolla on monia seurauksia lapsen kannalta. Lapsi ei enää voi asua molempien vanhempien kanssa, vaan vanhempien tulee sopia, kumman luona lapsella on pääasiallinen koti. Päätöksenteko voi olla erityisen vaikeaa silloin, kun vanhemmat ovat keskenään "tasa-arvoisia” ja molemmat haluaisivat lapsen olevan enemmän luonaan. Jos vanhemmat pystyvät toteuttamaan lapsen tapaamisoikeuden muualla asuvaan vanhempaan säännöllisesti, lapsen suhde tähän voi jatkua lähes yhtä kiinteänä kuin ennen eroa.

Lisätietoja antaa