Olet täällä

Ympäristön pilaantumisen ilmoittaminen

Kuvassa on viemärikaivo, lunta ja ktulvinutta jätevettä.

Ympäristönsuojeluviranomainen tutkii tietoonsa tulleet ympäristön pilaantumiset tai roskatut paikat.

Ilmoittajan nimi on julkinen, ellei julkisuuslaista  muuta johdu. Puhelimessa annetaan asiaa koskevaa neuvontaa.

Ilmoituksen toivotaan sisältävän asian kuvauksen, vaatimukset asiassa ja tekijän yhteystiedot, jotta asiasta voidaan pyytää tarvittaessa lisätietoja.

Ilmoitettu asia kirjataan ja asian kiireellisyys arvioidaan nopeasti saapumisen jälkeen. Varsinaisten valvontatoimenpiteiden alkamisajankohta määräytyy arvion perusteella.

Nimettömien ja puhelimitse tehtyjen ilmoitusten aiheuttamat toimenpiteet arvioidaan tapauskohtaisesti. Yleistä merkitystä omaavat asiat tutkitaan.

Havainnoista voi ilmoittaa  kirjeellä 

Kuusamon kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 9, 93601 KUUSAMO

tai sähköpostilla ymparisto(at)kuusamo.fi

Lisätietoja palvelusta antaa