Olet täällä

Ympäristölupa

peltopaalit.jpg

Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa. Toimintaan on oltava lupa, jos siitä saattaa aiheuttaa esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista. Ympäristölupa tarvitaan myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai valtion lupaviranomaiselta (aluehallintovirasto), riippuen toiminnan laadusta ja laajuudesta. Ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014) säädetään, mistä ympäristölupa on haettava.

Ympäristöluvan hakemiseen saa neuvontaa kunnan ympäristötarkastajilta.

Kuusamossa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto. Se toimii myös Taivalkosken ja Posion kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena.

 

 

 

Näin haet ympäristölupaa

Lisätietoja palvelusta antaa

Aiheeseen liittyvät asiasanat