Olet täällä

Vuorohoito

Vuorohoito mahdollistaa jatkokuntoutuksen terveyskeskuksen osastojakson jälkeen ennen kotiutumista sekä tarjoaa lyhytaikaista hoitoa esim. omaishoitajan vapaan järjestämiseksi.

 

Palvelut

Porkkapirtti

Katrinkodissa ja Niittyvillassa on molemmissa 18 asiakaspaikkaa. Ne tarjoavat ympärivuorokautista vuorohoitoa ja kuntoutusta dementoituneille, psykogeriatrisille, monisairaille ja fyysisesti heikkokuntoisille asiakkaille. 

Vuorohoitoon hakeudutaan ottamalla yhteys palvelutarpeen arvioinnin työntekijään.

Niittyvilla puh.      040 – 860 8310 
Katrinkoti puh.     040 – 753 7074 

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Omaishoidontukea voi hakea vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon järjestämiseksi omaisen tai muun läheisen avulla.
Kotihoidon tavoite on tukea ja ohjata asiakasta selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivittäisistä toimista omassa kodissa.
Vanhusten asumispalveluja tuottavat kaupunki ja yksityiset palvelukodit ostopalvelusopimuksella tai palvelusetelillä. Porkkatörmän alueella on vuokra...