Olet täällä

Veteraanikuntoutus

Veteraanit saavat neuvontaa, ohjausta ja apua palveluiden ja etuuksien järjestämisessä sekä hakemisessa veteraaniasiamieheltä.

 

Palvelut

kuntoutus

Valtiokonttori myöntämä määräraha mahdollistaa veteraaneille maksimaaliset kuntoutukset. 
Veteraanioppaalla tiedotamme veteraaneille eduista, joihin Teillä on Kuusamossa oikeus. Oppaasta löytyy tietoa kuntoutuksesta, kotona asumista tukevista palveluista, eri yhteisjen tarjoamista etuuksista sekä avusta ja neuvonnasta. Oppaasta löydätte myös veteraaniasiamiehen ja veteraanijärjestöjen vastuuhenkilöiden yhteystiedot.  

Kuntoutusvaihtoedot:

 • Päiväkuntoutus Toimintakeskus Porkkapirtin Kuntokammarissa 20 kuntoutuspäivää.
 • Avo- ja kotikuntoutus yksityisessä fysikaalisessa hoitolaitoksessa tai fysioterapeutin kotikäyntiä 30 käyntikertaa
 • Tuettu kotona kuntoutuminen
 • Ympärivuorokautinen kuntoutus (laitoskuntoutus) Niittyvillassa tai Katrinkodissa

Muut veteraanietuudet:

 • Vapautus terveydenhuollon avopalvelujen maksuista (vuosimaksu, erikoislääkärimaksu, todistusmaksu, päivystysmaksu)
 •  Korvaus suun ja hampaiden hoidon kustannuksista Kansaneläkelaitoksella
 •  Paikalliset apteekit antavat alennusta käsikauppalääkkeistä
 •  Liikuntakeskuksen kausikortti maksuttomana
 • Kyytimatin reiteillä kulkeminen on maksutonta
 • Päivätoiminta maksutonta
 • Hautaukseen liittyviä maksuja ei peritä veteraaneilta

Kotiin annettavat palvelut

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Myönnettävät palvelut perustuvat palvelutarpeen kartoitukseen. Valtiokonttori myöntää vuosittain kunnille määrärahaa, jota käytetään rintamaveteraanien itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Palvelut täydentävät kunnallisia palveluja ja ovat veteraaneille maksuttomia. Kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus saada maksuton ateria 5-7 kertaa viikossa. 

Veteraaneille myönnetyt kotona asumista tukevat palvelut jatkuvat myös vuonna 2019 ilman erillistä hakemusta. Veteraaneille myönnettävästä kotona asumisen tuen palveluista saa lisätietoa veteraaniasiamieheltä. 

Hakemuslomakkeet ja veteraaniopas

Kuntoutushakemuksen liitteeksi tulee täyttää myös alla oleva toimintakykyliite.

 

 

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Kotihoidon tavoite on tukea ja ohjata asiakasta selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivittäisistä toimista omassa kodissa.
Vanhusten asumispalveluja tuottavat kaupunki ja yksityiset palvelukodit ostopalvelusopimuksella tai palvelusetelillä. Porkkatörmän alueella on vuokra...