Olet täällä

Vammaisten lasten palvelut

Vammaisten lasten kotihoidon ohjauksen tehtävänä on tukea alle 16-vuotiaiden vammaisten lasten ja heidän perheidensä jaksamista, vuorovaikutusta, omia selviytymiskeinoja ja itsenäistä toimintakykyä.

Palvelut

lapset_juoksee.jpg

Kotihoidon ohjaajan palvelut

  • vanhempien ja perheiden jaksamisen tukeminen
  • palveluista ja etuuksista tiedottaminen
  • lapsen hoitoon liittyvien käytännön tilanteiden ohjaaminen
  • yhdyshenkilönä toimiminen eri asiantuntijoiden välillä lasten kuntoutukseen ja hoitoon liittyvissä asioissa
  • kehitysvammaisen lapsen tilapäishoidon järjestelyt
  • Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoasiat
  • vammaispalveluiden ja -asetuksen mukaiset asiat 

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Tavoitteena on vahvistaa perheen arjessa selviytymistä ja sitä, että perhe itse löytäisi elämänhallinnan ja omat voimavaransa.

Aiheeseen liittyvät asiasanat