Olet täällä

Vammaisten lasten palvelut

Vammaisten lasten kotihoidon ohjauksen tehtävänä on tukea alle 16-vuotiaiden vammaisten lasten ja heidän perheidensä jaksamista, vuorovaikutusta, omia selviytymiskeinoja ja itsenäistä toimintakykyä.

Palvelut

lapset_juoksee.jpg

Kotihoidon ohjaajan palvelut

  • vanhempien ja perheiden jaksamisen tukeminen
  • palveluista ja etuuksista tiedottaminen
  • lapsen hoitoon liittyvien käytännön tilanteiden ohjaaminen
  • yhdyshenkilönä toimiminen eri asiantuntijoiden välillä lasten kuntoutukseen ja hoitoon liittyvissä asioissa
  • vertaistoiminnan suunnittelu ja ohjaus
  • vammaisen lapsen tilapäishoidon järjestelyt
  • vammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoasiat
  • vammaispalveluiden ja -asetuksen mukaiset asiat
  • lasten omaishoidontuki asiat
  • Portaat-ohjaus, varsu-arviointi

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Tavoitteena on vahvistaa perheen arjessa selviytymistä ja sitä, että perhe itse löytäisi elämänhallinnan ja omat voimavaransa.

Aiheeseen liittyvät asiasanat