Olet täällä

Työterveyshuolto

Kuusamossa työterveyshuollon palvelut on järjestetty yksityisesti. Kuusamon kaupunki ostaa henkilöstölleen työterveyspalvelut Suomen Terveystalo Oy:ltä.

terveystalo-tyoterveys-1_620x300.jpg

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuoltopalvelut henkilöstölleen. 
Yrittäjälle työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.
Kuusamon terveyskeskus ei tuota työterveyshuoltopalveluja. Yrittäjät voivat Kuusamossa hankkia työterveyshuollon palvelut lääkärikeskusten työterveyshuollosta. Työnantaja voi myös itse tuottaa työterveyshuoltopalvelut henkilöstölleen. Kuusamon kaupunki ostaa henkilöstölleen työterveyspalvelut Suomen Terveystalo Oy:ltä.

Työantajalle korvaus ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta 

Kansaneläkelaitos korvaa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista 60 prosenttia niille työnantajille, jotka ovat sopineet yhdessä työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta työpaikalla. Jos työkyvyn hallinnan toteuttamisesta ei sovita, korvaus ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista on 50 prosenttia. Yrittäjä ja muu omaa työtään tekevä saa vastaavasti korvausta itselleen järjestämistään työterveyshuoltopalveluista.

Työterveyspalvelujen hankinta

Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus järjestää kustannuksellaan työterveyshuoltopalvelut henkilöstölleen. Työterveyshuollon tarkoitus on turvata ja edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä koko heidän työuransa ajan. 

Työterveyshuoltopalvelujen laajuuden määrittävät työ, työjärjestelyt, työpaikan olosuhteet ja niiden muutokset sekä henkilöstö. Työterveyshuollon asiantuntijat osaavat arvioida kunkin työpaikan palvelujen tarpeet. 

Työnantajan tueksi on Työterveyslaitoksella laadittu opas TILAA TAITEN - Työterveyshuoltopalvelujen hankintaopas. Oppaassa  on tietoa työterveyshuoltopalvelujen tuottajista, työterveyshuollon keskeisistä periaatteista ja sisällöstä, Kelan korvausperiaatteista sekä hankintamenettelystä. Lopussa on ohjeet tiivistetyssä muodossa pienyrityksille ja yrittäjille.

Oppaassa on liitteenä: 

  • 1. työterveyshuoltopalvelujen kustannusarviopohja, joka auttaa tarjousten kustannusvertailussa (käytettävissä myös sähköisessä muodossa) sekä  
  • 2. tehtyjen tarjousten vertailupohja.

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Kuusamon terveyskeskuksessa on ympärivuorokautinen (24/7) päivystys. Yhteydenotot puh. 040 860 8611
Lääkärinvastaanotto ohjaa potilasasiakkaita ennaltaehkäisyyn ja omahoitoon sekä tarjoaa laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia sairaanhoidon palveluja.

Aiheeseen liittyvät asiasanat