Olet täällä

Työikäisten sosiaalipalvelut

Tavoitteena on taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen.

Palvelut

Ihmiset rivissä/ Työikäisten sosiaalipalvelut

Monet aikuissosiaalityön asiakkaista ovat hyvin haastavissa elämäntilanteissa. Usein henkilökohtaiset ongelmat ovat kytköksissä yhteiskunnallisiin epäkohtiin, kuten työttömyyteen, asunnottomuuteen ja perusturvan heikkouteen. 

Sosiaalityöllä pyritään lisäämään ja aktivoimaan asiakkaan ongelmanratkaisutaitoja ja elämänhallintaa sekä vahvistamaan vuorovaikutusta läheis- ja viranomaisverkostojen kanssa. Sosiaalityön keinoin tuetaan asiakasta saamaan hänelle kuuluvat tuet ja palvelut. Yksikössä käsitellään kuntalaisten täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset. 

Jokaisella on oikeus saada kiireellisessä tilanteessa yksilölliseen tarpeeseen perustuvat sosiaalipalvelut oleskelukunnaltaan siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Aikuissosiaalityön tehtäväkenttiä

  • sosiaalipalvelut ja -etuudet
  • perhe-elämän kriisitilanteet
  • erilaiset elämän muutostilanteet ja kriisit
  • taloudellisen tilanteen selvittäminen
  • työhön ja koulutukseen liittyvät asiat
  • terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvät asiat
  • päihdeongelmien ratkaisut
  • asunnottomuus 

 

Lisätietoja palvelusta antaa

Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 860 8652
Sosiaalipalveluiden yleinen neuvonta ja palveluohjaus palvelee arkisin klo 9-11. Mikäli sinulla on jo oma työntekijä sosiaalipalveluissa, pyydämme ottamaan häneen yhteyttä.
Kaupungintalo

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Toimeentulotuki on viimesijainen henkilöiden ja perheiden toimeentuloa turvaava taloudellinen etuus.