Olet täällä

Toimintaterapia terveyskeskuksessa

Toimintaterapia_terveyskeskuksessa

Toimintaterapeutit ovat kuntoutusalan asiantuntijoita, jotka ovat kiinnostuneita asiakkaan toimintakyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Toimintaterapiassa arvioidaan ja vahvistetaan niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässä.

Arkielämän toimintoihin sisältyvät esimerkiksi itsestä huolehtiminen, kotielämä ja asioiminen, työelämä, osallistuminen ja vapaa-ajanviettäminen sekä lepo. Arviointimenetelminä käytetään haastattelua, toiminnan havainnointia sekä erilaisia toimintakyvyn arviointiin käytettäviä mittareita ja testejä.

Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien edistämiseksi voivat olla esimerkiksi arjen toimintojen harjoittelu, motoristen ja kognitiivisten taitojen arviointi ja harjoittelu, kodin muutostöiden suunnittelu, pienapuväline- ja ortoositarpeen arviointi, sovitus ja käytön ohjaus. 

Toimintaterapia voi toteutua vastaanottokäynneillä, vuodeosastolla, kuntoutus- tai hoivayksiköissä sekä asiakkaan kotiympäristössä. Toimintaterapia voi toteutua sekä yksilö- että ryhmäkuntoutuksena. Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan perheen sekä hänen hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kanssa ja ohjaa heitä asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemiseksi. 

Aikuisten toimintaterapiapalvelut on kohdennettu pienapuvälineitä ja ortooseja tarvitseville asiakkaille sekä akuuttiosaston potilaille. Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä kotisairaalan / kotikuntoutuksen henkilöstön kanssa terveyskeskuksesta kotiutuvien potilaiden  kotiutusvaiheessa.

Toimintaterapiaan tullaan usein terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksella, mutta asiakas itse tai hänen läheisensä voi myös olla yhteydessä puhelimitse terapeuttiin tai fysioterapiaosaston ajanvaraukseen.

Terveyskeskuksen fysioterapiaosaston toimintaterapeutti tekee työtä lähinnä  akuuttiosaston potilaiden ja fysioterapiaosaston toimintaterapia asiakkaiden kanssa. Toimintaterapeutteja työskentelee myös Ikäihmisten palveluiden puolella, lasten neuvolassa  ja mielenterveystyössä. Heidän yhteystietonsa löytyvät vastaavien palveluiden alta.

Ajanvaraus, yhteystiedot ja maksut

Kuusamon terveyskeskus/Fysioterapiaosasto  
Raistakantie 1, 93600 Kuusamo

Fysioterapiaosaston toimisto avoinna ma-pe klo 8.00 – 11.00
Ajanvaraus arkisin klo. 8.00 – 11.00, puh. 040 860 8633

Lisätietoja palvelusta antaa

Sijainti

Terveyskeskus: Raistakantie 1 , Kuusamo 
Postinumero: 93600 Kuusamo
Postiosoite: PL 24, 93601 Kuusamo

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Aiheeseen liittyvät asiasanat