Olet täällä

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä arjen toiminnoissa omassa toimintaympäristössään.

Palvelut

Toimintaterapia

Toimintaterapeutit ovat kuntoutusalan asiantuntijoita, jotka ovat kiinnostuneita asiakkaan toimintakyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.  Toimintaterapiassa arvioidaan ja vahvistetaan niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässä. Arkielämän toimintoihin sisältyvät esimerkiksi itsestä huolehtiminen, kotielämä ja asioiminen, työelämä, osallistuminen ja vapaa-ajanviettäminen sekä lepo. Arviointimenetelminä käytetään haastattelua, toiminnan havainnointia sekä erilaisia toimintakyvyn arviointiin käytettäviä mittareita ja testejä. Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien edistämiseksi voivat olla esimerkiksi arjen toimintojen harjoittelu, motoristen ja kognitiivisten taitojen arviointi ja harjoittelu, kodin muutostöiden suunnittelu, pienapuväline- ja ortoositarpeen arviointi, sovitus ja käytön ohjaus. 

Toimintaterapia voi toteutua vastaanottokäynneillä, vuodeosastolla, kuntoutus- tai hoivayksiköissä sekä asiakkaan kotiympäristössä. Toimintaterapia voi toteutua sekä yksilö- että ryhmäkuntoutuksena. Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan perheen sekä hänen hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kanssa ja ohjaa heitä asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemiseksi. 
Toimintaterapiaan voi hakeutua omasta tai läheisten aloitteesta tai terveydenhuollon ammattihenkilön aloitteesta. 

 

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Vanhusten kuntoutusta järjestetään Toimintakeskus Porkkapirtillä sekä vuorohoitoyksiköissä Katrinkoti ja Niittyvilla.