Olet täällä

Terveyskeskuksen vaihto

Potilaalla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Talvinen kuva terveyskeskuksen hallintosiivestä

Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveyskeskuksen terveysaseman haluamastaan kunnasta Suomessa. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle/terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Valinta koskee seuraavia palveluja kokonaisuudessaan eli ei voi valita yhtä palvelua toisesta ja toista palvelua jostain muusta terveyskeskuksesta.

 • Terveysneuvonta ja terveystarkastukset (sisältäen mm. ehkäisyneuvolan)
 • Seulonnat (valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti)
 • Neuvolapalvelut (äitiys- ja lastenneuvola sisältäen mm. suun terveydentilan seurannan)
 • Iäkkäiden neuvontapalvelut
 • Todistukset
 • Reseptien uusinnat
 • Sairaanhoito (sisältää mm. tutkimukset, hoidon, hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet)
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveystyö (sisältää mm. traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen)
 • Päihdetyö (sisältää mm. kuntoutuspalvelut)
 • Lääkinnällinen kuntoutus (sisältää mm. ohjauksen, kuntoutustutkimuksen, terapiat, apuvälinepalvelut, kuntoutusjaksot)
 • Lyhytaikainen laitoshoito
 • Valinnanvapaus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa, kotisairaanhoitoa, työterveyshuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.

Kelan matkakorvaukset korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta kyseessä olevan palvelun voisi saada.
Osoitteen vaihtumisen yhteydessä terveysasema ei muutu automaattisesti, vaan vaatii uuden ilmoituksen. Asiakas on velvollinen itse huolehtimaan osoitetietojen muutosten ilmoittamisesta, koska osoitetiedot eivät päivity valittuun terveyskeskukseen väestöpäivityksen yhteydessä,

Valinnanvapaus

Lomake terveysaseman vaihtoa varten. Täytä lomake ja toimita se sekä kotikunnan terveysasemalle (Kuusamon terveyskeskus, Arkisto, PL 24, 93601 Kuusamo)  että uudelle terveysasemalle. 

Aiheeseen liittyvät asiasanat