Olet täällä

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut -tulosalue luo edellytyksiä kuusamolaisten lapsiperheiden ja työikäisten arjessa pärjäämiseen.

Palvelut

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen tulosalueen johtaja Markku Kipinä

 

Sosiaalipalvelujen tulosalue

Tulosalue jakautuu kolmeen palvelualueeseen: lapsiperheiden ja työikäisten palveluihin, erityisryhmien palveluihin sekä mielenterveys- ja päihdetyön palveluihin. Sosiaalipalvelut-toimialueen palveluita on lapsiperheiden ja aikuisten sosiaalipalvelut, neuvola, maahanmuuttajien kotouttamistyö, vammaisten sosiaalipalvelut, vammais ja kehitysvammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelut sekä Avopalvelukeskus Kuuselan toiminta.

Toiminta on asiakaslähtöistä sekä kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeet huomioivaa. Toiminnassa ja sen kehittämisessä painotetaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja palveluprosessien kehittämisessä tuleva Sote-uudistus on keskeinen elementti.

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Toimeentulotuki on viimesijainen henkilöiden ja perheiden toimeentuloa turvaava taloudellinen etuus.