Olet täällä

Sosiaaliasiamies

Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.

Palvelut

Sosiaaliasiamies

”Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.” 

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen? 

 • Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon asiakkaana 
 • haluat neuvoja sosiaalipalveluita koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen
  tekemisessä 
 • haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta
  asuinkunnassasi
 • olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tai tyytymätön saamiisi
  palveluihin 
 • olet tyytymätön sosiaalihuollon työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai
  koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi 
 • et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon päätöksiä tai sopimuksia. 

Sosiaaliasiamiehen tehtävät 

(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 §) 

 • Neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
 • avustaa muistutuksen ja kantelun teossa 
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
 • toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 
 • seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain
  kunnanhallitukselle 
 • sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä
  etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä. 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: 

 

Neuvonta ti–to klo 10–13, puh. 050 341 5244 

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen. 

Sosiaaliasiamiehet
Sointula, Maija-Kaisa
Saarinen, Sanna
Merikratos (sosiaalipalvelut) Oy 

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja): sosiaaliasiamies(at)merikratos.fi 
Postiosoite: Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Ruissalontie 11 b, 20200 Turku.

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat