Olet täällä

Ryhmäkoti Ruskarinne

Tule asumaan toiminnalliseen ja virikkeelliseen asumisympäristöön ryhmäkoti Ruskarinteelle

Palvelut

Ruskarinne

Ryhmäkoti Ruskarinne on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yövalvonnallinen asumisyksikkö kauniissa järvimaisemassa aivan terveyskeskuksen tuntumassa. Ruskarinne tarjoaa kodin 17 kuntoutujalle ja lisäksi käytössä on yksi paikka intervallihoitoa varten.

Asukkaat saavat Ruskarinteellä ympärivuorokautista tukea omien yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Hoitajien työskentelyä ohjaa kuntouttava työote ja jokaiselle asiakkaalle laadittu henkilökohtainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Yksikössä on käytössä omahoitajatiimit, jotka vastaavat asukkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman laadinnasta yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa.

Keskeisimpänä ja tärkeimpänä asiana Ruskarinteellä on löytää ja hyödyntää asiakkaan omat voimavarat arjessa selviytymisessä sekä tukea asiakasta omien toiveidensa mukaiseen sosiaaliseen ja virikkeelliseen elämään. Yksikössä on omia ryhmätoimintoja sekä lisäksi järjestämme erilaisia retkiä ja tapahtumia sekä huomioimme toiminnassa eri juhlat ja vuodenajat.

Toiminnan tärkeitä arvoja ovat

  • Asiakaslähtöisyys
  • Voimavarakeskeisyys
  • Yhteisöllisyys
  • Turvallisuus

Tervetuloa tutustumaan meille!

Lisätietoja palvelusta antaa