Olet täällä

Rintamaveteraanien kotiin annettavat palvelut

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Myönnettävät palvelut perustuvat palvelutarpeen kartoitukseen.  
 

 

Palvelut

vanhus ja rollaattori

Palvelut täydentävät kunnallisia palveluja ja ovat veteraaneille maksuttomia.

Pysyvän asumisen hoivayksiköissä asuvilla rintamaveteraaneilla ei ole oikeutta kotona asumista tukeviin palveluihin. Tarvittavat palvelut kuuluat hoiva-asumisen sisältöön.

Kotona asumisen tuen paveluja ovat

  • kotihoito
  • kotipalvelun tukipalvelut (siivous, talonmiespalvelut) 
  • ateriapalvelut kotiin kuljetettuna tai ruokailemalla Ravintola Porkassa tai Kiviharjun palvelutalossa
  • liikkumista tukevat palvelut 
  • päivätoiminta
  • turva- ja apuvälinepalvelut. 

Omaishoidossa olevan rintamaveteraanin omaishoitajan virkistyvapaiden (muiden kuin lakisääteisten) aikaisen hoidon järjestäminen on myös kotona asumista tukevaa palvelua. 

Myönnettävät palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin. 

Veteraanioppaassa nämä palvelut on kerrottu tarkemmin. 

Hakemuslomake

 

Lisätietoa veteraanien palveluista: 

 

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Sotaveteraanien kuntoutusta voi saada lain mukaan rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen saaneet veteraanit.