Olet täällä

Rintamaveteraanien kotiin annettavat palvelut

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Myönnettävät palvelut perustuvat palvelutarpeen kartoitukseen.  
 

 

Palvelut

vanhus ja rollaattori

Perusturvalautakunta on päättänyt rintamaveteraanitunnuksen omaavien maksuttomista palveluista sosiaalihuoltolain mukaiset palveluista 1.12.2018 alkaen:

Yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen:
- säännöllinen ja tilapäinen kotihoito, kotisairaanhoito, kotikuntoutus- ja arviointijakso sekä muistikuntoutus
- tukipalvelut (siivous-, ateria-, pyykki, asiointi- kuljetus- ja talonmiespalvelut)
- turvapuhelin-, ovihälytin-, liesivahti-, kaatumishälytinpalvelut
- lääkerobottipalvelut
- päivätoimintapalvelut
- lyhytaikainen asuminen ja kuntoutus Katrinkodissa ja Niittyvillassa
- tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoiva-, ylläpito- ja ateriamaksut

Omaishoidossa olevan rintamaveteraanin omaishoitajan virkistyvapaiden (muiden kuin lakisääteisten) aikaisen hoidon järjestäminen on myös kotona asumista tukevaa palvelua. 

Myönnettävät palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin. 

 

Lisätietoa veteraanien palveluista veteraanioppaasta

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Sotaveteraanien kuntoutusta voi saada lain mukaan rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen saaneet veteraanit.