Olet täällä

Puheterapia

Puheterapian toiminta-ajatuksena on taata mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky asiakkaalle jokapäiväiseen elämään: kotiin, päiväkotiin, kouluun ja työelämään. Puheterapeutit sitoutuvat työssään Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimen, lapsi- ja perhetyön sekä neuvolan toiminta-ajatuksiin ja arvovalintoihin.

 

Palvelut

lapsi_ja_aikuinen.jpg

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja palvelua annetaan tarpeen mukaan sekä lapsille, kouluikäisille että aikuisille. Terveyskeskuksessa puheterapia on perusterveydenhuollon palvelua, jonka ensisijaisena tehtävänä on kommunikaatiohäiriöitä ennaltaehkäisevä toiminta, häiriöiden tutkiminen sekä kuntoutumissuunnitelman laatiminen, toteuttaminen ja/tai seuranta. 

Puheterapeutin asiakastyö kohdistuu kommunikaatiohäiriöiden sekä syömis- että nielemisvaikeuksien tutkimiseen, diagnosointiin, häiriöiden riittävän varhaiseen toteamiseen, ohjantaan, ennaltaehkäisyyn ja terapiaan. Puheterapia kohdistuu ohjantana myös asiakkaan huoltajiin, omaisiin ja lähiympäristöön. Puheterapeutti toimii yhteistyössä kuntoutuksessa mukana olevien tahojen ja eri ammattihenkilöiden kanssa. Tavoitteena on puheterapeutin ammattitaidon hyödyntäminen niin, että asiakkaan kuntoutuminen tapahtuu myös terapiatilanteen ulkopuolella jatkuvana toimintana asiakkaan omassa ympäristössä. Puheterapiaa toteutetaan yksilö- ja tietyissä tilanteissa ryhmäterapiana.

Puheterapiaan tullaan joko lähetteen, konsultaatiopyynnön tai asiakkaan oman yhteydenoton perusteella. Lapsi ohjataan puheterapeutin tutkimuksiin useimmiten lastenneuvolan ikäkausitarkastuksesta. Myös muut lasta hoitavat ja kuntouttavat tahot voivat ohjata lapsen puheterapeutille.  Puheterapiapalveluista saa lisätietoja omasta terveyskeskuksesta tai neuvolasta.

Lisätietoja puheterapiasta  www.puheterapeuttiliitto.fi

Yhteystiedot

Kuusamon terveyskeskus/Fysioterapiaosasto  
Raistakantie 1, 93600 Kuusamo

Fysioterapiaosaston toimisto avoinna ma-pe klo 8.00 – 11.00
Ajanvaraus arkisin klo. 8.00 – 11.00, puh. 040 860 8633

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Lastenneuvola pyrkii edistämään koko perheen hyvinvointia ja tukemaan perhettä omaksumaan terveellisiä elämäntapoja.
Äitiysneuvonnan tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön ja vastasyntyneen terveys sekä edistää ja ylläpitää perheen terveyttä ja hyvinvointia.
Perheneuvola palvelee etsittäessä ratkaisuja lapsen ja nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyviin pulmiin.

Aiheeseen liittyvät asiasanat