Olet täällä

Psykiatrinen sairaanhoitajavastaanotto

Värikkäitä kehäkukkia

Psykiatrinen sairaanhoitajavastaanotto toimii terveyskeskuksessa. Se tarjoaa ensi- ja akuuttihoidon palveluja erilaisissa mielenterveydellisissä ongelmissa ja häiriötiloissa yhteistyössä terveyskeskuslääkäreiden ja tarvittaessa psykiatrian erikoislääkäreiden kanssa. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti työikäisille kuntalaisille, jotka eivät ole muun hoidon piirissä. Akuuteissa kriisi- ja arviotilanteissa toimitaan tarvittaessa yhteistyössä muiden hoitotahojen kanssa.

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteys mielenterveyspoliklinikan puhelinnumeroon 040 7735328, josta järjestetään puhelimitse tapahtuva alkuarvio sairaanhoitajalle viikon sisään yhteydenotosta. Palveluun voidaan ohjata myös muiden viranomaistahojen kautta.

Psykiatrisella sairaanhoitajavastaanotolla kartoitetaan potilaan kokonaistilannetta huomioiden erityisesti psyykkisen jaksamisen vaikutusta tilanteeseen. Kartoituksessa pääpaino on vuorovaikutuksellisissa menetelmissä ja lisäksi voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä.

Hoito sisältää terapeuttisia ja tukea antavia keskusteluja, jäsentävää lyhytpsykoterapiaa, perhe- ja verkostotapaamisia tai ryhmämuotoisia hoitoja. Hoito voi jatkua sairaanhoitajavastaanotolla kriiseissä ja lievissä ja keskivaikeissa mielenterveydellisissä häiriötiloissa 3-6 kuukauden - 1 vuoden ajan, jonka jälkeen jatkohoito siirtyy tarvittaessa mielenterveyspoliklinikalle.

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Mielenterveyspoliklinikan vastaanottotyö on suunnattu aikuisille kuusamolaisille, joilla on jokin mielenterveyden ongelma.

Aiheeseen liittyvät asiasanat