Olet täällä

Pohjois-Pohjanmaan monialainen yhteispalvelu Askel

Kuusamon kaupunki, Koillismaan työ- ja elinkeinotoimisto ja Kansaneläkelaitos ovat aloittaneet Kuusamossa työvoiman palvelupistetyyppisen toiminnan. Toiminnan tavoitteena on etsiä yhdessä kuusamolaisen työnhakijan kanssa uusia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja hänen elämäntilanteeseensa.

Palvelut

Asiakaspalvelu Askel

Toimintamme on suunnattu työnhakijoille

joiden työllistymisen tueksi arvioidaan tarvittavan työhallinnon ja kunnan sekä mahdollisesti Kelan palveluita ja niitä täydentävistä palveluista muodostettuja palvelukokonaisuuksia

jotka ovat alle 25-vuotiaita vailla ammattitutkintoa tai 

jotka ovat ilman ammatillista koulutusta olevia nuoria.

Keskeisenä tehtävänä on asiakastyön lisäksi moniammatillisen yhteistyön sekä palvelu- ja kuntoutusprosessien kehittäminen. Julkiset työvoimapalvelut, kunnan sosiaali-, terveys-, nuoriso-, ja koulutoimen sekä Kelan palvelut ovat keskeisiä välineitä. Tämän lisäksi teemme yhteistyötä muiden Kuusamon kaupungin toimijoiden, järjestöjen ja työnantajien kanssa. Näin varmistetaan laaja osaaminen ja monipuoliset palvelut.  

Miten mukaan  

Asiakaspalvelupiste Askeleen asiakkaaksi pääsee ottamalla yhteyttä Askeleen työntekijöihin ja saamalla sitä kautta varatun ajan tapaamiselle. Lisätietoa palvelusta voi saada sosiaalitoimiston, TE-toimiston sekä Kansaneläkelaitoksen asiakaspalvelutyöntekijöiltä. Myös näistä toimipaikoista on mahdollista ohjata asiakas Askeleen työntekijöiden luokse. 

 

Pohjois-Pohjanmaan monialainen yhteispalvelu Askel

Ulkutie 3, 1.kerros

93600 KUUSAMO  

Pl. 39 

93601 KUUSAMO

 

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Toimeentulotuki on viimesijainen henkilöiden ja perheiden toimeentuloa turvaava taloudellinen etuus.
Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille elämänhallinnan ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.