Olet täällä

Perheneuvola

Perheneuvola palvelee etsittäessä ratkaisuja lapsen ja nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyviin pulmiin sekä perheen ja parisuhteen ristiriitoihin. Perheneuvolassa työskentelee psykologeja, perheneuvojia ja sosiaalityöntekijä. Perheneuvolapalvelu alkaa arviointikäynnillä, jonka jälkeen tehdään yksilöllinen asiakassuunnitelma. 

Palvelut

lapsi_istuu.jpg

Vanhempana

  • olet huolestunut lapsesi kehityksestä; arkuudesta, unihäiriöistä, keskittymisvaikeuksista, levottomuudesta
  • haluat lapsesi kouluvaikeuksien selvittelyä
  • haluat tukea arkipäivän kasvatustilanteisiin
  • olet uudessa elämäntilanteessa: yksinhuoltajana, uus- tai sijaisperheen isänä tai äitinä 

Vanhemmuussuunnitelmasta tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen

Puolisona

  • haluat löytää keskusteluyhteyden puolisoosi tai muuten parantaa parisuhdettasi
  • et enää jaksa avo/avioliitossasi vaan harkitset eroa tai olet eronnut

Nuorena

Lasten ja nuorten osalta perheneuvolassa hoidetaan alle 16-vuotiaat. Yli 16-vuotiaat käyttävät mielenterveyspoliklinikan palveluja.

  • haluat keskustella omista huolistasi vieraan aikuisen kanssa
  • kärsit unettomuudesta tai toistuvista pää- ja vatsakivuista
  • kotona/koulussa on vaikeuksia; mikään ei huvita
  • olet menettänyt sinulle tärkeitä ihmisiä tai elämäsi on muuten umpikujassa.

Yhteystiedot

Kuusamon kaupunki/perheneuvola
Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo
Toimisto, puh. 040 778 7124

Käynnit on luottamuksellisia ja maksuttomia.

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään järjestämällä vaihtoehtoisia varhaiskasvatuspalveluja ja tarjoamalla...
Lastenneuvola pyrkii edistämään koko perheen hyvinvointia ja tukemaan perhettä omaksumaan terveellisiä elämäntapoja.
Tavoitteena on vahvistaa perheen arjessa selviytymistä ja sitä, että perhe itse löytäisi elämänhallinnan ja omat voimavaransa.
Vammaisten lasten kotihoidon ohjauksen tehtävänä on tukea alle 16-vuotiaiden vammaisten lasten ja heidän perheidensä jaksamista.
Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen saattavat edellyttää lastensuojelutarpeen selvityksen.