Olet täällä

Perheasiainsovittelu

Usein vanhemmilla on epätietoisuutta siitä, miten he pääsevät alkuun, kun eroon liittyy monia tunteita ja käytännön asioita. Lasten asioista sopimisen kannalta sillä ei ole merkitystä, ovatko vanhemmat avio- vai avoliitossa. Avioliiton päättyessä vanhemmat hakevat avioeroa käräjäoikeudelta. Lasten asioista voidaan sopia jo ennen kuin avioero astuu voimaan. 

 

 

 

Palvelut

kadet_yhdessa.jpg

Ohjausta, neuvontaa ja perheasioiden sovittelua järjestetään lapsen kotikunnan sosiaalitoimistossa. Jos vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, lapsen asuinpaikka ratkaisee useimmiten, missä lasten asiaa hoidetaan ja missä sopimukset vahvistetaan. Tarvittaessa eri paikkakuntien sosiaalitoimistot tekevät yhteistyötä.

Usein erotilanne on vanhemmille vaikea ja siihen liittyy paljon erilaisia tunteita. Tässä tilanteessa käytännön asioiden hoitaminen ei ole aina helppoa. On myös mahdollista, että vanhemmat pystyvät eroamaan sovussa ja sopimaan myös lasten huollosta, asumisesta, tapaamisista ja elatuksesta keskenään. Silloinkin heidän täytyy tulla sosiaalityöntekijän luo tekemään lasta koskevat sopimukset.

Vanhempien erolla on monia seurauksia lapsen kannalta. Lapsi ei enää voi asua molempien vanhempien kanssa, vaan vanhempien tulee sopia, kumman luona lapsella on pääasiallinen koti. Päätöksenteko voi olla erityisen vaikeaa silloin, kun vanhemmat ovat keskenään "tasa-arvoisia” ja molemmat haluaisivat lapsen olevan enemmän luonaan. Jos vanhemmat pystyvät toteuttamaan lapsen tapaamisoikeuden muualla asuvaan vanhempaan säännöllisesti, lapsen suhde tähän voi jatkua lähes yhtä kiinteänä kuin ennen eroa.

Lapsen on sitä helpompi käsitellä vanhempien eroa, mitä paremmin hän sen ymmärtää. Vanhempien on hyvin tärkeää ottaa asia puheeksi lapsen kanssa. Tässä täytyy ottaa huomioon lapsen ikä ja miten hän asian ymmärtää. Lisäksi on hyvä kertoa erosta esimerkiksi lapsen päivähoitopaikassa.

Myös tekstiviestillä voi lähettää yhteydenottopyynnön 

Vanhemmuussuunnitelmasta tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Perheneuvola palvelee etsittäessä ratkaisuja lapsen ja nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyviin pulmiin.
Lastenneuvola pyrkii edistämään koko perheen hyvinvointia ja tukemaan perhettä omaksumaan terveellisiä elämäntapoja.
Tavoitteena on vahvistaa perheen arjessa selviytymistä ja sitä, että perhe itse löytäisi elämänhallinnan ja omat voimavaransa.
Vammaisten lasten kotihoidon ohjauksen tehtävänä on tukea alle 16-vuotiaiden vammaisten lasten ja heidän perheidensä jaksamista.

Aiheeseen liittyvät asiasanat