Olet täällä

Palveluseteli (yrittäjät)

Palvelusetelijärjestelmä antaa asiakkaalle vapauden valita itselleen paras palvelu, jolloin myös pienet palveluntuottajat pystyvät palvelun laadulla kilpailemaan tasaväkisesti suurempien toimijoiden kanssa.

Palvelut

Vanhus ja hoitaja

Palveluseteli on vaihtoehtoinen järjestämistapa kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sopimusta korvata yksityisen palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon (=palvelusetelin arvo) asti.  Kunta päättää palvelusetelillä hankittavista palveluista, palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä ja palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin käyttäjällä on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Kuusamon kaupungilla palveluseteli on käytössä seuraavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa (klikkaamalla palvelua pääset palvelukuvaukseen):

Kuusamossa sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) on käytössä henkilökohtaisen avussa, kotihoidon ja omaishoidon vapaan palvelusetelissä, veteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevissa palveluissa sekä  tavallisessa ja tehostetussa asumisen palvelusetelyksiköissä.  Lisäksi järjestelmä on käytössä myös erikoissairaanhoidon puolella.

 

Miten palveluseteliyrittäjäksi voi hakeutua?

Palveluseteliyrittäjäksi voi hakeutua jatkuvasti sähköisesti PSOP-järjestelmässä.

Palveluseteliä koskevan lainsäädännön mukaan kunta hyväksyy ne palveluntuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää. Palveluntuottajat ovat joko ilmoituksenvaraisia tai luvanvaraisia. Aluehallintoviraston lupa tarvitaan, jos palveluntuottaja tuottaa ympärivuorokautisia hoivapalveluja. Hakemusten hyväksymisen yhteydessä tarkistetaan, että palveluntuottaja täyttää kyseisen palvelusetelin tuottamiseen asetetut edellytykset. Palveluseteliyrittäjäksi hyväksytään kaikki hakemuksessa mainitut ehdot ja kriteerit täyttävä palveluntuottaja. 

Linkki: Luettelo palveluseteliyrittäjistä. Valitse kunta – Valitse palvelu – Valitse palvelusisältö – Valitse vertailtavat yritykset – Siirry vertailuun. 

Palvelukohtaiset tiedot

Henkilökohtaisen avun, kotihoidon ja omaishoidon tuen palveluseteleille on laadittu omat sääntökirjansa (ks. alla), joista löytyvät kunnan asettamat, palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Lisäksi sääntökirjoista löytyvät muun muassa palvelusetelin myöntämisen periaatteet sekä laskuttamiseen ja muuhun yhteistyöhön liittyviä ohjeita. Palveluntuottajan on noudatettava sääntökirjan vaatimuksia ja ohjeita siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien palveluntuottajaksi.

 

Erikoissairaanhoidon palvelusetelien osalta sääntökirjoja ei ole vielä laadittu, mutta kyseisistä palveluista on kerrottu tarkemmin täällä (erikoissairaanhoidon palveluseteli).

 

Omien tietojen päivittäminen

Palveluseteliyrittäjäksi hyväksytyillä palveluntuottajilla on velvollisuus pitää omat tiedot ajantasaisina. PSOP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen tietoja päivitetään suoraan järjestelmään.  Ohjeet järjestelmän käyttöön.

 

Palvelusetelijärjestelmän osapuolet

Palveluntuottaja

 • voi olla yritys tai kolmannen sektorin toimija
 • palveluntuottajan täytyy täyttää kunnan palveluntuottajille määrittämät kriteerit
 • suorittaa määritetyn palvelun sekä ottaa vastaan asiakkaan saaman palvelusetelin, jonka arvon mukaisesti laskuttaa kunnalta

Kunta

 • päättää palvelusetelin käyttöönotosta
 • määrittelee palvelusetelillä tuotettavat palvelut, setelin arvon ja myöntämisen kriteerit
 • päättää palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä
 • hyväksyy palveluntuottajat palvelusetelijärjestelmään
 • arvioi asiakkaan palvelutarpeen, antaa palvelusetelin ja tekee palvelusetelipäätöksen
 • tulouttaa käytetyn setelin arvon palveluntuottajalle
 • seuraa palveluntuottajien palvelun laatua

Asiakas

 • valitsee sopivan palveluntuottajan
 • tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa
 • saa palvelusetelissä määrätyn palvelun
 • antaa tarvittaessa palautetta palvelun laadusta

 

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Palvelusetelillä asiakas voi ostaa hänelle myönnettyjä palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta.
Antaa potilaalle mahdollisuuden valita hoitopaikkansa omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaan kunnan hyväksymien palveluntuottajien joukosta.