Olet täällä

Päivätoiminta Aurinkolahti

Päivätoiminta tarjoaa sosiaalista kanssakäymistä muiden ikääntyvien kanssa sekä antaa vertaisryhmän tukea.

Päivätoiminta tarjoaa myös lyhytaikaista hoitoa (ANKKURI-toiminta) esim. hoitajan asioilla käynnin tai jaksamisen tukemiseen.

Palvelut

Aurinkolahti kesä

Päivätoiminta on ryhmämuotoista kuntouttavaa toimintaa, joka tukee ja ylläpitää monipuolisesti ikääntyvän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Päiväohjelmama muodostuu yhdessolosta, laulamisssta, erilaisista peleistä, käsillä tekemisestä, tasapaino- ja kuntosaliharjoittelusta sekä ulkoilusta

Lisäksi tehdään retkiä ja osallistutaan Toimintakeskus Porkkapirtillä järjestettäviin tilaisuuksiin ja vierailevien esiintyjien tapahtumiin.

Toimitilat sijaisevat Toimintakeskus Porkkapirtin alakerrassa, os. Juomuspolku 5. Kulkeminen tapahtuu Kirkkotieltä Kuusamo Hotellin viereistä tietä alas rantaan.

Päivätoimintaan tullaan keskitetyn palveluohjauksen kautta. 

Nopeasti tarvittavasta päivähoitotarpeesta ilmoittaminen tapahtuu suoraan päivätoiminnan hoitajille puh. 040 839 5377 mielellään edellisenä päivänä klo 9-11 välillä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu oheisella hakemuslomakkeella.  Lomake palautetaan Toimintakeskus Porkkapirtille, os. Porkkatie 2. 

 

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Omaishoidontukea voi hakea vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon järjestämiseksi omaisen tai muun läheisen avulla.